Yoğun Bakımdan Taburculuk Sonrası Evde Hasta Bakımına Hazırlık

Yoğun bakım sonrası hastaların evde bakımında ( özellikle adaptasyon dönemi olan ilk bir hafta) sıkıntı yaşamamak için hastanın bakım ihtiyaçlarının doğru tespiti çok önemlidir.

Özellikle solunum destek cihazına ( Ventilatör cihazı, BİBAP cihazı, CPAP Cihazı vs) ihtiyaç duyan hastalar, sürekli oksijen ihtiyacı olan hastalar, mideden direkt beslenen (PEG li ya da bilinen adı ile Gastrostomili ) hastalar, idrar sondası olan hastalar, yatak yarası olan hastaların bakımında bu konularda teknik donanımı olan profesyonel kişilerin gözetiminde hastaya bundan sonra bakacak kişilerin bakım ile ilgili eğitimi süreci geçirilmelidir. Bu şekilde kurgulanmış bir işleyiş ile taburculuk sonrası gelişebilecek tıbbi sıkıntılar azaltılır.

SGK tarafından ödenebilecek ilaç, hasta bezi, mama gibi ihtiyaçların raporları ve reçetelerinin uygun olarak temini önemlidir.
Hastaneden eve taburcu olurken ev ortamının hastaya göre adapte edilmesi önemlidir. Hastanın odası hastanın ihtiyaçlarını karşılayacak derecede donanımlı, hareketini kolaylaştıracak şekilde sade olmalıdır. Odanın ısısı, nemi havalandırması hastanın durumuna göre düzenlenmelidir. Hastanın odası seçilirken tuvalet ve banyo ihtiyacı göz önüne alınmalıdır. Hasta eve değil ev hastaya adapte edilmelidir.

Taburculuk öncesi ev bu bakış açısı ile düzenlenmeli gerekirse bu konuda profesyonel yardım alınmalıdır. Hastanın ihtiyacı olan veya olma ihtimali olan malzemelerin evde bulunması çok önemlidir. Bu konuda ihtiyaçların doğru tespiti çok önemlidir. Eksikliği kadar ihtiyaç fazlası malzeme temini de sık rastlanan sorunlardandır.

Konu hakkında çok bilgi sahibi olmayan hasta yakınları medikal marketlerin satış elemanları tarafından yanlış yönlendirme sonucu hastanın ihtiyacı olmayan birçok malzeme satın aldıkları, evde hastaya asla kullanılmayacak yığınlar oluştuğu sık rastlanan durumlardır.

Hastaneden taburcu olurken aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmak, takipte olması muhtemel sıkıntıların önüne geçilmiş olur.

  • Mevcut durum doğru tespit edildi mi?
  • Vücudunda herhangi bir yara var mı?
  • Devam eden bir enfeksiyonu var mı?
  • Son laboratuar değerleri nedir?
  • Hastane tarafından hastaya yapılan uygulamaların (idrar sondası, damar yolu için takılmış intraket vs) tarihleri ve değiştirilmesi gereken tarihler bildirildi mi?
  • Epikriz, rapor ve bundan sonraki tedavi düzenlenmiş mi?
  • Hastada gelişecek sorunlarda bilgi almak için bağlantı kurulacak kişiler belirlendi mi?
  • Kontrol muayene ne zaman ve ne şekilde olacak?
  • Takip edilmesi gereken laboratuar tetkikleri nelerdir?
  • Beslenme ile ilgili ayrıntılı bilgi edinildi mi?