Evde Yara Bakımı

Randevu Al

Hizmet İletişim Formu Mobil

NTS MediCare Evde Bakım Merkezi doktor, hemşire ve bakım görevlilerinden (hastabakıcı) oluşan profesyonel kadrosuyla;

• Ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olan hastalar
• Özbakımını yapamayan yaşlılar
• Beslenemeyen Hastalar
• Yatak yarası olan hastalar
• Takip gerektiren kronik hastalığı (Şeker Hastalığı vs) olanlar
• Yatağa bağımlı hastalar
• Terminal dönem (Şifası olmayan, sona yakın) hastalar
• Doğum yapmış annelere ve bebeklerine ev ortamında kaliteli sağlık hizmetini sunmaktadır.

evde-fizik-tedavi

Randevu Al

Hizmet İletişim Formu

1. Evre:

Deride kızarıklık ve ödem vardır. Bası kalkar, iyi bakım yapılırsa hasar geri dönüşümlü olup iyileşme çoğunlukla tamdır.

2. Evre:

Deri altı doku içine ilerlemiş yüzeysel doku ölümü mevcuttur. Cerrahi dışı tedavilerle iyileşme sağlanabilir.

3. Evre:

Deride tam kat doku ölümü vardır. Hasar deri altı dokuya inmiştir. İkincil enfeksiyon eklenirse yara zorlu hale gelir. Geniş lezyonlarda cerrahi girişim gerekir.

4. Evre:

Hasar kemik dokusunu da içine almış, kemik çıkıntıya kadar inmiştir. Tedavi cerrahidir.

5. Evre:

Lezyon kemik dokusu, eklem ve vücut boşluklarına yayılmış. Kemik enfeksiyonu, patolojik kırıklar, eklem çıkıkları, iç organlara ağızlaşma olabilir, bakterilerin dolaşıma geçişi meydana gelebilir. Hasarın yayılımına göre hem her zaman ciddi vakalardır. Tedavi cerrahidir.

Bası Yaralarının Önlenmesi

Bası yaralarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler, bası yaraları oluştuktan sonra bu yaraların tedavisinden daha kolay ve ekonomiktir.

Bası yaralarının önlenmesinde ilk aşama eğitimdir. Hasta, ailesi, hastanede çalışanlar, yara oluş nedenleri ve sonuçları hakkında bilgilendirilmelidirler. Bu yaraları önlemek için en etkili yöntem sık sık pozisyon değişimi ve eğer hareket yetisi varsa en hızlı şekilde hastaya hareket kazandırılmasıdır. Bu hastaların en az 1-2 saat aralıklarla pozisyon değiştirilmelidir.

Tekerlekli sandalyede oturanlar her 1-2 saatte bir elleriyle kendilerini yükselterek bu bölgelerin kanlanmasını sağlamalıdırlar.

Deri ve yatak bakımı çok önemlidir. Deri her gün sabunlu su ile silinmeli,nem kalmayacak şekilde kurulanmalıdır. Derinin kan dolaşımını, dayanıklılığını arttırmak amacıyla masaj uygulanmalı. Yatak çarşafları temiz ve kuru olmalıdır. Hastanın altındaki yatak ve çarşafta katlanmalar olmamalıdır.

Yatağa bağımlılarda idrar ve dışkılama sonrası temizlik çok önemlidir.Bası yaralarının açılmasına sebep olabilecek anemi, protein eksikliği, vitamin eksiklikleri, yanlış yapılmış sargı ve ateller, vücut direncini düşürecek faktörler ortadan kaldırılmalıdır.

Felçli hastalarda görülen kas ve eklem sertlikleri ile mücadele edilmelidir. Yara oluşumunu önlemek için birçok yatak, tekerlekli sandalye ve minderler geliştirilmiş olmasına karşın bası yaralarının tümünü engelleyecek bir gereç henüz üretilmemiştir.

Bası Yaralarının Tedavisi

Cerrahi Dışı Tedavi

Bası yarası açılmışsa, zor yara haline gelmeden gerekli önlemlerin alınması gerekir. Evre 1 ve 2 de bası ortadan kaldırılır ve iyi bir bakım yapılırsa iyileşme kendiliğinden sağlanır. Bası devam ederse yara derinleşir ve zor yara haline gelir.

Yara bakımında birçok krem kullanılmaktadır. Son yıllarda yara bakımında hızlı ilerleme kaydedilmesine rağmen halen birçok yerde yara iyileşmesini geciktirecek , dokulara zarar verebilecek topikal ajanlar kullanılmaktadır. Yara temizliğinde kullanılabilecek en ideal solüsyon dokuya zarar vermeyecek olan serum fizyolojiktir. Betadin(batikon) solüsyonunun enfeksiyon kaynağı mikroorganizmalara verdiği zarar yanında canlı hücrelere de zarar verdiği artık bilinmektedir. Günümüzde yeni üretilen antiseptikler betadinin yerini almaktadır.

Yüzeyel olarak kullanılan antibiyotikler halen tartışmalı olmakla beraber bunlara karşı, kısa zamanda bakterilerde antibiyotiklere direnç geliştirmektedir. Sistemik olarak verilen antibiyotikler bu yaralarda oluşan bariyer nedeniyle yara bölgelerine ulaşamazlar. Sistemik antibiyotikler sekonder enfeksiyonlara karşı verilmelidir.

Bu yaralarda bakteri florası sık sık değişmekle beraber hastane enfeksiyonu açısından yaradan örnekler alınarak üreyen bakteri kültürü yapılarak, üeryen bakteriye bağlı tedavi şekillendirilmelidir.

Yara bakımında son yıllarda birçok sentetik ve yarı sentetik maddeler geliştirilmiştir. Uygun hasta ve yara seçimi ile, bu yara bakım malzemeleri tedavi sürecini hızlandırmakta ve toplam maliyeti düşürmektedir. Yara bakım malzemeleri vücuttan dışarıya sıvı, elektrolit ve protein kaybını engellerken bakterilerin kolonizasyonuna karşı da etkilidirler. Bunu dışında yara iyileşmesini hızlandıran çeşitli ajanlar mevcuttur. Hidroterapi , hiperbarik oksijen, ultrason, elektrik akımları, topikal olarak kullanılan bazı pomadlar, deri eklerinin kaybolmadığı yüzeysel yaralarda faydalıdır.

Deri eklerinin kaybolduğu derin yaralarda ölü dokunun uzaklaştırılmasından sonra, iyi bir topikal bakımla kenarlardan epitelizasyonla tüm yaralar kapatılabilir. Ancak oluşan skar dokusu, deri eklerinden yoksundur. Sürekli bası yarası açılmasına neden olabilecek özelliktedir. Skar dokusuyla iyileşen geniş yaralarda ileri dönemlerde kötü huylu deri tümörleri çıkabilir.

Kolostomi – Ostomi Adaptörü, Torba Değişimi Ve Bakımı

Evde hasta ve yakınları açısından zor bir işlem olan kolostomi ve diğer ostomilerin bakım ve takipleri hemşirelerimizin ziyaretleri ile gerçekleştirilir. Talep eden ailelere bu konuda eğitim verilir.

Mekanik Ventilatörlü Hasta Bakımı

Ventilatöre bağımlı hastanın evde takibi aspirasyonu, ventilatör ayarları kontrolü ve takibi yapılır.

Hasta Vücut Bakımı

Yatağa bağımlı ya da öz bakımını yapamayacak durumda olan hastaların yatak banyosu, vücut temizliği, cilt bakımı, tırnak bakımı, duş banyosu, hasta tıraşı, saç bakımı hemşire ve bakım elemanları tarafından titizlikle yerine getirilir.

Trakeostomi Bakımı

Trakeostomi kanülü bakımı ve temizliği özel eğitim gerektiren bir işlemdir. Bakım ve temizliği için hemşire desteği veya aile eğitimi verilir.

Vakumlu Yara Tedavisi (Vakum Yardımlı Yara Bakımı Sistemi)

Nedir:
Yara üzerine uygulanacak kapalı devre negatif basınç sistemim ile yara sıvısının yara bölgesinden uzaklaştırma mekanizması ile yara iyileştirme yöntemidir. İyileştirme hızı klasik yara tedavisine göre çok ileri olması nedeni ile son yıllarda özellikle tercih edilen tedavi yöntemidir.

Nasıl çalışır:
Özellikli yara örtüsü ve bir bağlantı tüpü ile elektrikli pompa kullanarak yaraya sürekli ya da aralıklı, kontrollü subatmosferik basınç uygulanarak çalışır.

Bileşenleri

• Özellikli bir yara örtüsü ki genellikle sünger kullanılır. Daha derin yaralarda gri sünger, yüzeysel yaralarda beyaz sünger tercih edilir

• Hava geçirmez örtü

• Cihaz ile yara örtüsü arasında bağlantı sağlayan kolektör

• Negatif Basınçla drene edilen yara sıvısının kapalı sistemle toplandığı kap

• Sisteme negatif basınç uygulayan bu basıncın ölçüsü ve basınç uygulama aralıkları ayarlanabilen pompa

Hangi Yaralar İçin Uygundur?

• İyileşme Süreci Uzamış Açık Yaralar

• Diyabetik ülserler

• Yatak Yaraları (Bası Ülserleri-Deqübit)

• Dolaşım Bozukluğuna Bağlı Açılmış Yaralar (Venöz Saz ülserler)

• Travmatik Yaralar

• Cerrahi işlemler sonucu Kapanmayan Yaralar

• Greftler, flepler

• Karın İçi olaylardan kaynaklı yaralar

• Akıntılı iltihaplı (Enfekte) yaralar

Uygulanmasının Doğru Olmayacağı Yaralar

• Ölü Dokulardan arındırılmamış yaralar

• Kemik iltihabı varlığı, vakum tedavisi başlanmadan tedavi almış olması gerekir.

• Damar bütünlüğü risk altındaki yaralar

• Makata yakın fistülü olan yaralar

Diğer Yara Tedavi Yöntemlerine Üstünlüğü Nedir?

• Yara yerinin kuru tutulması nedeni ile bakteri sayısında azalma

• Bölgesel kan akımında artış buna bağlı olarak ödemde azalma, yara yerine iyileşmede etkin hücrelerin daha kolay ulaşması

• En kenardan yaranın merkezine doğru oluşan daralma ile yaranı sınırlarında hızlı küçülme İstenmeyen nedbe dokusunun daha az olması

• Yara yerinin etkin kanlanması nedeni ile bağışıklığın tekrar normale dönmesi

• İyileşme süresini kısalması

• Değişken basınçlara bağlı olarak hücrelerde oluşan mekanik stres nedeni ile hücre bölünmesinin tetiklenmesi ve iyileşme dokusunun yapımında artış

Diğer Yara Tedavi Yöntemlerine Göre Olumsuzluğu Nedir?

• Daha maliyetlidir.

• Uygulama özel eğitim gerektiren sağlık personel tarafından yapılmalıdır.

• Cihaz ve süngerler arasında üretici firmaya göre değişen etkinlik farkları mevcuttur.

• Cihazın enerji bağlantısı ihtiyacı nedeni ile uzun süre mobil olunamaz.