Evde Tedavi ve Hasta Bakımı

Randevu Al

Hizmet İletişim Formu Mobil

NTS MediCare Evde Bakım Merkezi doktor, hemşire ve bakım görevlilerinden (hastabakıcı) oluşan profesyonel kadrosuyla;

• Ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olan hastalar
• Özbakımını yapamayan yaşlılar
• Beslenemeyen Hastalar
• Yatak yarası olan hastalar
• Takip gerektiren kronik hastalığı (Şeker Hastalığı vs) olanlar
• Yatağa bağımlı hastalar
• Terminal dönem (Şifası olmayan, sona yakın) hastalar
• Doğum yapmış annelere ve bebeklerine ev ortamında kaliteli sağlık hizmetini sunmaktadır.

Randevu Al

Hizmet İletişim Formu

Evde Enjeksiyon

Hastanın hekimi yada evde bakım doktorunun onayladığı ilaçlar damar içi (intravenöz) enjeksiyon, kas içi (intramusküler) enjeksiyon ,cilt altı (subkutan) enjeksiyon şeklinde uygulanır. Uygulama öncesi ve sonrası vital (yaşamsal bulgular) takip edilir.

Evde Port Kateter İğnesi Uygulaması

Kateter bakımı ve port iğnesi uygulanması işlemleri yapılır.

Evde İdrar Sondası Uygulanması

Hastanın ihtiyacı olması durumunda mesaneye sonda uygulaması hemşire veya evde bakım doktoru tarafından uygulanır. İdrar sondası değişim zamanları takibe alınır ve değiştirme işlemleri gerçekleştirilir. Anatomik patolojileri olan hastalarda mesaneye sonda uygulama işlemleri Üroloji Uzmanı tarafından gerçekleştirilir.

Yara Tedavisi

Gelişmiş olan bası yarası (Yatak Yarası) tedavisi, debritmanı (ölü dokuların uzaklaştırılması için gerekli uygulamalar hemşire tarafından gerçekleştirilir. Eğer yaranın boyutu ve derinliği doktor uygulamasını gerektiriyorsa yara bakım konusunda uzman doktorlarımız ekibe dahil olur. Hasta tedavi takip programına alınır aileye yara bakımı konusunda eğitim verilir. Yeni yaraların oluşmasını önlemek için yapılması gerekenler belirlenir ve uygulamaya konulur.

Evde Damar İçi Sıvı (Serum) Veya İlaç Uygulamaları

Damar yolundan (port kateter, juguler kateter, subclavian kateter, veya intraket ile) infüzyon şeklinde ilaç, serum, beslenme solüsyonu, elektrolit (potasyum-sodyum-kalsiyum) solüsyonları, kan ve kan ürünleri, kemoterapi tedavileri ve takipleri yapılır.

Evde Oksijen Tedavisi Uygulanması

Oksijen konsantratörü veya oksijen tüpü ile hasta kan oksijen düzeyleri takip edilerek sürekli veya aralıklı oksijen tedavisi uygulamaları yapılır.

Evde Nazogastrik Beslenme Sondası Uygulanması

Çeşitli nedenlerle ağızdan gıda alamayan ve doktoru tarafından burundan beslenme sondası ile beslenme ihtiyacı olan hastaların Nazogastrik Beslenme Sondaları evde doktor tarafından uygulanır. Sonda değişim zamanları takibe alınır ve değiştirme işlemleri yine doktor tarafından yapılır.

Evde Lavman Uygulaması

Uzun süre yatmaya bağlı veya başka nedenlerle gelişebilecek kronik kabızlık durumlarında hasta için gerekli olduğu kararını takiben evde hemşire ve sağlık destek elemanı eşliğinde rektuma lavman uygulaması yapılır.

Bakım İçin Hemşirelik Uygulamaları

Peg (Perkükan Endoskopik Gastrostomi) Bakımı

Evde mideden beslenmek zorunda olan hastalar için hastane ortamında açılmış olan hastaların PEG bakım ve pansumanları için bu konuda uzman hemşireler tarafından gerçekleştirilir. PEG bakım eğitimi verilir.

Kolostomi-Ostomi Adaptörü, Torba Değişimi Ve Bakımı

Evde hasta ve yakınları açısından zor bir işlem olan kolostomi ve diğer ostomilerin bakım ve takipleri hemşirelerimizin ziyaretleri ile gerçekleştirilir. Talep eden ailelere bu konuda eğitim verilir.

Mekanik Ventilatörlü Hasta Bakımı

Ventilatöre bağımlı hastanın evde takibi aspirasyonu, ventilatör ayarları kontrolü ve takibi yapılır.

Hasta Vücut Bakımı

Yatağa bağımlı ya da öz bakımını yapamayacak durumda olan hastaların yatak banyosu, vücut temizliği, cilt bakımı, tırnak bakımı, duş banyosu, hasta tıraşı, saç bakımı hemşire ve bakım elemanları tarafından titizlikle yerine getirilir.

Trakeostomi Bakımı

Trakeostomi kanülü bakımı ve temizliği özel eğitim gerektiren bir işlemdir. Bakım ve temizliği için hemşire desteği veya aile eğitimi verilir.

Tanıya Yönelik Hemşirelik Uygulamalarımız

Evde Vital Bulgu Takibi

Hastanın kan basıncı (tansiyon) ölçülmesi, ateş ölçülmesi, Kan oksijen saturasyonu ölçülmesi gibi hayati bulgularının değerlendirilmesi bunların kayıtlarının tutulması ailesi ve doktorları ile paylaşılması hastanın tedavi sürecinde kullandığı ilaçların etkinliğinin test edildiği dönemde çok önemlidir. Günlük hemşire ziyareti ile sağlanabilecek bu takip hasta ve yakınları için moral ve motivasyon sağlar.

Evde Elektrokardiyografi (EKG) Çekimi

Tanıda önemli parametrelerden olan EKG çekimi için hastanın evinde yatağında çekilir ve hastanın doktoruna iletilir.

Evde Tetkik İçin Kan Örneği Alınması

Tüm kan tetkikleri için örnek alınır uygun koşullarda laboratuvara götürülür. Sonuçla ilgili hasta yakını veya hasta doktoru bilgilendirilir.

Evde Kan Şekeri Takibi

Önemli kronik sorunlardan Şeker Hastalığı (Diyabetes Mellitus) un takip edilmesinde tedavinin uygunluğunun bilinmesi, hasta diyetinin kontrolü çok önemlidir. Günlük kan şekeri ölçümü, diyet kontrolü ile uygun tedavi sağlanır ve oluşabilecek kompilkasyonlardan (hastalığa bağlı ek yakınmalar) hasta korunmuş olur.

Evde Kültür İçin Örnek Alınması

Hastanın kan kültürü için numune alınması, idrar kültürü için numune yara yerinden numune, akciğer aspirasyon kültürü için numune alınması hemşirelerimiz tarafımdan yapılır. Uygun koşullarda laboratuara götürülür. Sonuçla ilgili hasta yakını veya hasta doktoru bilgilendirilir.

Refakat Hizmetleri

Hemşire Refakati

Hastanın ihtiyacı doğrultusunda düşük riskli hastalarda tedbir amaçlı refakat hizmetinden evde yoğun bakım hastası takip etmeye kadar geniş yelpazede hemşire refakati sağlanır. Hemşire refakati evde bakım doktorları gözetiminde 12 saatlik dilimler halinde verilir. Hasta ihtiyacı göz önüne alınarak 7/24 kesintisiz veya saatlik hemşire refakati sunulur. Verilecek olan hizmetin mekanı hastanın mahrem ortamı olan evi olması sebebi ile seçilecek personelin kadın hemşire veya erkek hemşire olması konusunda hasta tercihi dikkate alınır. Hastaya ait tüm hemşire takibi tedavi şeması ve kayıtlar hasta yakınlarına ve hasta doktoruna iletilir.

Hastabakıcı Refakati

Hastanın ihtiyacı doğrultusunda 12 saatlik nöbetler halinde 7/24 sorumlu hemşiremiz tarafından eğitilmiş hastabakıcılar ile hastabakıcı refakati hizmeti sunulur. Sunulan refakat hizmeti sorumlu hemşire şefliğinde verilir. Gereksinim doğrultusunda hastanın kişisel bakımı (banyosu, tırnak bakımı vb.), yaşam ortamında veya dışında refakat hizmeti, hastane işlemlerinde destek gibi geniş yelpazede hizmet sunulur.

Nutrisyon (Beslenme)

Hastanın sağlık durumuna göre beslenme şekli ve kalori hesabı belirlenir. Oral (ağızdan) alamayan hastalar için enteral (burundan nazogastrik sonda ile veya mideye PEG ile), parenteral (damardan özel hazırlanmış beslenme solusyonları ile yapılan beslenme) beslenme seçenekleri hazırlanır. Takibi yapılır.

Rejim listesinin gerçekleştirilebilir olması için gerekli eğitim hasta yakınlarına verilir. Planlanan aralıklarla hasta evinde ziyaret edilerek beslenmenin yeterli ve düzenli oluşu kontrol altında tutulur.