Sağlık Danışmanlığı

Randevu Al

Hizmet İletişim Formu Mobil

NTS MediCare Evde Bakım Merkezi doktor, hemşire ve bakım görevlilerinden (hastabakıcı) oluşan profesyonel kadrosuyla;

• Ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olan hastalar
• Özbakımını yapamayan yaşlılar
• Beslenemeyen Hastalar
• Yatak yarası olan hastalar
• Takip gerektiren kronik hastalığı (Şeker Hastalığı vs) olanlar
• Yatağa bağımlı hastalar
• Terminal dönem (Şifası olmayan, sona yakın) hastalar
• Doğum yapmış annelere ve bebeklerine ev ortamında kaliteli sağlık hizmetini sunmaktadır.

Yakın zamana kadar başvurulabilecek sağlık kuruluşu sayısı sınırlı, uygulanan tanı ve tedavi yöntemleri benzerdi. Sağlıkta hizmetlerinde özel sektörün pastadaki diliminin artması, kamu hizmetlerin birçok biriminde hizmet satın alma yoluna gitmesi, geri ödeme kuruluşu olan SGK nın kısıtlamaları nedeni ile sistem çetrefilli bir hal almıştır.

Randevu Al

Hizmet İletişim Formu

Bu durum sıkça hastalara sunulan tedavi seçeneklerine yansımaktadır. Bu nedenle farklı sağlık kuruluşlarında farklı seçeneklerle karşılaşıldığı durumlar sık görülmektedir.

Sağlığımız bozulduğunda çözüm ararız. Doğru çözümü bulmak bazen o kadar da kolay olmayabilir.

  • Uygulanması planlanan tedavinin dışında bana sunulmayan başka alternatifim var mıdır?
  • Tedavimin olası bütün sonuçlarını biliyor muyum?
  • Sağlık alanında hizmet veren kuruluş sayısında ki artış
  • Bu kurumların teknolojik ve bilimsel donanımındaki farklılıklar
  • Sektörün özelleşmesi neden ile doğan güvensizlik
  • Özellikle internet kaynaklı bilgi kirliliği
  • Hasta veya hasta yakını olarak duygularımızın aklımızın önüne geçmesi
  • Sağlık hizmetlerinin ekonomik boyutu şeklinde sorunlar karar vermemizi zorlaştırır.

Hastanelerde iş yükünün fazla olması, hekimlerin hastalara ayırabildiği zaman azalmaktadır. Bu da hasta ve hasta yakınlarının hastalıkları ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmalarını engellemektedir. Yine bu nedenle hastanelerde hastaların kalış süresi kısalmakta tam sağaltım sağlanmadan hasta taburculuğu yapılmaktadır. Hastanın tedavisinin devamı veya rehabilitasyonu evde hasta ve yakınlarının sorumluluğuna verilmektedir.

Özel bilgi ve donanım gerektiren bu süreçte hastalar taburcu olduktan sonra karşılaştıkları sorunlarda hekimlerine tekrar ulaşmakta zorluk çekmektedirler. Çözümün sahibine ulaşmaktaki boşluk genellikle eş, dost, medikal malzeme tedarikçileri, mahallenin eczacısı tarafından doldurulmaktadır. S Medi.Care 10 yıllık Evde Bakım Hizmetleri deneyimi ile tüm sağlık sorunlarınız danışmanlık hizmeti vermektedir. Bizce hasta , sosyal ve ekonomik boyutu ile değerlendirilmediği sürece tedavi ve rehabilitasyon başarılı olamaz. Tedavi önerilerinin başarılabilir olması için önerilen seçeneğin hasta tarafından sürdürülebilir olması gerekir. Seçenekler asla tek olmamalıdır.

Hasta ve yakınları sorularının cevabını bazen hekimlerinden alamazlar. Ya hekimlerinin vakti azdır ya da merak ettiklerini hekimleri ile konuşmaya engel başka durumlar vardır.