Pnömokok Aşısı Nedir?

Pnömokok aşısı, pnömokok türü bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlara karşı koruyuculuğu olan bir aşıdır.

Pnömokok enfeksiyonları nelerdir?

En başta geleni pnömonidir. Diğerleri ise menenjit ve sepsistir.

Kimler Zatürre (Pnömokok) Aşısı Yaptırmalı?

 • Kardiyovasküler hastalığı olanlar
 • Kronik akciğer hastalığı bulunanlar
 • Diyabet hastaları
 • Alkolikler
 • Karaciğer sirozu olanlar
 • Beyin-omurilik sıvısı kaçağı olanlar
 • Dalağı işlev görmeyen veya alınmış hastalar
 • Hodgkin hastaları
 • Lenfomalı hastalar
 • Multipl miyeloma vakaları
 • Kronik böbrek yetmezliği olanlar
 • Nefrotik sendrom vakaları
 • Organ nakledilenler
 • Kemoterapi ve/veya radyoterapi görenler
 • AIDS’li hastalar
 • Huzurevlerinde yaşayanlar
 • 65 yaşın üzerindeki herkes

Aşı nasıl hazırlanır?

Pnömokok aşısı, pnömokok türü bakterilerin etkisiz hale getirilmesi ile hazırlanan karma bir aşıdır.

Pnömokok bakterileri nelerdir?

Bulaşıcı pnömoni hastalığına neden olan bakteriler olup, önde gelenleri Streptococcus Pneumonia olarak bilinirler.

Kaç çeşit pnömokok aşısı vardır?

İki çeşit pnömokok aşısı vardır: Polisakkarid pnömokok aşısı ve konjuge pnömokok aşısı.

Polisakkarid pnömokok aşısı nedir?

Polisakkarid pnömokok aşısı PPV olarak bilinir. Bakterilerin polisakkarid içeren kabuklarından hazırlandığı için bu adla anılır.

Polisakkarid pnömokok aşısının özelliği nedir?

PPV23 aşısının içeriğinde 23 tip pnömokok vardır ki bunlar pnömonilerin yüzde 90’ından sorumludurlar.

Konjuge pnömokok aşısı nedir?

Konjuge pnömokok aşısı PCV olarak bilinir. Proteinle birleştirildiği için bu adla anılır.

Konjuge pnömokok aşısının özelliği nedir?

Proteinle birleştirilmiş olduğundan ötürü çok daha uzun süreli etkiye sahiptir.

Pnömokok aşısının koruyuculuğu ne kadardır?

Polisakkarid pnömokok aşıları 5 yıl, konjuge pnömokok aşıları ise ömür boyu koruma sağlarlar.

Pnömokok aşılarının riski var mıdır?

Her iki aşı da inaktivedir, yani bakteriden arındırılmış ölü aşılardır. Özel alerjisi olanların dışında riski yoktur.

Polisakkarid pnömokok aşısının etkinliği nedir?

0.5 ml tek doz polisakkarid aşı, 5 yıllık bir koruma sağlar. Risk taşıyan hastalarda yarıdan fazla bir koruma sağladığı gösterilmiştir. Çocuklarda pnömoniye bağlı ölümleri yarıya yakın azaltır. Öte yandan pnömokokların kana karışmasını ve menenjiti önleyici etkileri de söz konusudur. Pneumo 23 aşısı, 2 yaşın üzerinde herkese uygulanabilir.

Konjuge pnömokok aşısının etkinliği nedir?

Polisakkarid aşılar en fazla 5 yıllık bir koruma sağlarken, konjuge aşılar yaşam boyu koruyucu olabilirler. 2 yaş altında olanlara uygulanan konjuge pnömokok aşısının yüzde 90 oranında bir koruma sağladığı bilinmektedir.