Hasta ve Yaşlı Bakımı

Hasta ve Yaşlı Bakımı yara bakımı gibi tıbbi hizmetleri ve temizlik gibi kişisel hizmetleri kapsamaktadır. Bakım hizmetleri, alanında deneyimli ve profesyonel bir bakıcı tarafından sağlanmaktadır. Sağlık hizmetleri ise sağlık profesyonellerinin sorumluluğunda yürütülmektedir.

Hasta ve yaşlı bakımı bölümü, son yıllarda bilinirliği artan bir ön lisans programıdır. Gereken hizmetlerin daha bilinçli bir personel tarafından sunulması amaçlanarak oluşturan bir programdır. Bir evde bakım elemanı; hekim tarafından planlanan tedavilerin uygulanmasına yardımcı olur. İlaçların zamanında alınıp alınmadığını takip eder. Bakım personelleri ayrıca sonda ve yara bakımı gibi uygulamaları da gerçekleştirebilecek bilgi birikimine sahiptir.

Hasta ve Yaşlı Bakımı Nedir?

Bazı bireylerin özel durumu olabilmektedir. Bu durumdaki kişilerin, kendilerine uygun özel bakımı almaları gerekmektedir. Engelli olma hali, kronik bir hastalığa sahip olmak veya ileri yaşa bağlı gelişen durumlar bazen daha hassas ve özel bir bakımı zorunlu kılmaktadır. Bu kişilerin yaşamlarını kolaylaştıracak, onları hem psikolojik hem de fizyolojik olarak destekleyebilecek hizmetler bakım kapsamına girmektedir.

Bakım ihtiyacı duyan bireylerin yaşı, cinsiyeti ve sağlık durumu birbirinden farklı olacağından beslenme düzenleri de farklılık gösterecektir.

Cilt bakımı ve temizlik gibi konular da oldukça önemlidir. Bir evde bakım personeli, ihtiyaç olması halinde bu alanlarda da hizmet sunmaktadır. Hasta ve yaşlı bireylerin alabilecekleri neredeyse tüm destekler, NTS Medicare’in uzman ve deneyimli ekibi tarafından başarıyla sunulmaktadır. Ekibimiz, etik ve tıbbi değerleri bir hayat prensibi olarak görmektedir.

Hasta ve Yaşlı Bakımı

Evde Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri

Uzun süreli profesyonel bir bakımın, bir sağlık kuruluşunda yürütülmesi oldukça zor ve maliyetlidir. Hasta veya ileri yaştaki birey evde, kişisel konfor alanında daha iyi koşullarda tanı, tedavi ve özel bakım gibi hizmetlerden yararlanabilmektedir. Sağlık ve bakım hizmetleri kapsamında neler sunulmaktadır?

  • Katater ve sonda kontrolü,
  • Tıbbi cihaz veya ilaç takibi,
  • Tıraş,
  • Vücut temizliği ve kişisel bakım,
  • Beslenme desteği,
  • Evde hemşire ve doktor hizmeti,
  • Evde EKG ve ultrason hizmeti,
  • Kilo ve tansiyon takibi

Şeklinde sıralayabileceğimiz birçok destek sunulmaktadır. Bakım personeli aynı zamanda hem ailenin hem de hastanın psikolojik gereksinimlerini de değerlendirebilmektedir. Eğer kişi ailesiyle birlikte yaşıyor ve bakım ihtiyacına ailesi de yardımcı oluyorsa, personel aileyi bu konuda bilinçlendirir.

Evde Bakım Elemanı

Evde bakım elemanları; yardıma ihtiyaç duyan kişilere hizmet etmeyi ve onlarla birlikte olmayı bir görev olarak yerine getirmektedir. Bakım personelleri insan sağlığı ve biyolojisi hakkında çeşitli bilgilere sahiptir. Teorik ve uygulamalı olarak eğitimden geçen elemanlar, hastalara veya yaşlılara en doğru bakımı sunabilmek için çalışmaktadır.

Bakıcılar gerektiği takdirde hastaya veya ileri yaşlardaki bireye refakat edebilmektedir. Ayrıca tedavi esnasında sağlık personeline de yardımcı olmaktadırlar. Sağlık personelleri ise mesleklerinin gerektirdiği özenle; yara dikimi, muayene, görüntüleme cihazları ile teşhis gibi görevleri yerine getirmektedir.

Bakım, profesyonel bir iştir ve belli bir düzeyde bilgi birikimini gerekli kılmaktadır. Evde bakım elemanları da işleriyle doğru orantılı olarak sabırlı, hoşgörülü ve planlı olmalıdır. NTS Medicare olarak çalışmalarımızı, hasta memnuniyeti odaklı olarak sürdürmekteyiz.