Ergoterapi

Ergoterapi genel olarak çeşitli nedenlerle yaşantısı kısıtlanmış, bireysel bağımsızlığını kaybetmiş kişilerde uygulanan kompleks bir tedavi çeşididir. Yalnızca yetişkinler değil, farklı sorunlar nedeniyle yaşantısı kısıtlanmakta olan çocuk ve bebeklere yönelik uygulamalar da vardır.

Ergoterapi fiziksel ya da ruhsal bir hastalığın, yaşlılığın, kaza veya doğumsal kaynaklı bir patolojinin oluşturduğu sorunları azaltma veya giderme hedefindedir. Başka pek çok bilim dalından kişilerle ortak yürütülmesi gereken çalışmalar, kişinin hayatını mümkün olan en iyi seviyede sürdürebilmesini amaçlamaktadır.

Ergoterapi
Ergoterapi
Bize Ulaşın
[contact-form-7 id=”455″]

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi, iş ve uğraş terapisi, meşguliyet terapisi gibi isimlerle de anılan, yeni sayılabilecek bir özel terapi ve sağlık bilimi olarak tanımlanabilir. Öz bakım kontrolü, meslek ve iş uğraşılarının sürekliliği, psikolojik denge, toplum adaptasyonu, motor beceriler gibi kişinin yaşamını sürdürürken gerek duyacağı yetilerde bağımsız olmasının sağlanmasını amaçlar. Bunların yanı sıra eve bağımlı kişilerin engel, hastalık ya da yaşlılık durumlarında kendi yaşantılarını daha kolay sürdürmelerinin sağlanması da ergoterapinin çalışma alanlarındandır.

Fiziksel bir yetersizlik ya da konuşma bozukluğu, gelişimsel sorunlar, psikolojik rahatsızlıklardan doğan bilişsel beceri vb. yetersizliğinde ergoterapi uygulanabilir. Ergoterapi tamamen kişiye ve vakaya özgü bir terapidir. Prematüre bebeklerden yaşlı insanlara dek herkes için bu tedaviye gereksinim duyulabilir. Her tür hastalık ve durum, ergoterapi ihtiyacı oluşturabilir. Çalışmalar için multidisipliner bir yaklaşım ihtiyacı olması bu nedenledir.

ergoterapi nedir
Hastanın sosyal ve fiziksel yaşantısında zorluk çekmesine neden olan sorunları tespit etmek
Sorunların azaltılması ve mümkünse ortadan kalkmasına yönelik terapi çalışmaları yapmak
Süreç takibi ve analizi ile, sorunun nedeni bu çalışmanın yetersiz kalacağı bir durumsa, çözümü için ilgili alanlardan destek almak
Meşguliyet Terapisi Fiyatları Hakkında Bilgi Almak İçin

Meşguliyet Terapisi Kimlere Uygulanabilir?

Bu terapi yönteminden faydalanmak isteyenler için yaş sınırlaması yoktur ve alınmış bir hastalık tanısı olmasa da gereksinim duyan herkes için ergoterapi önerilebilir. Yalnızca günlük yaşam aktivitelerinde zorluk yaşamak, yaşam kalitesinin düşük olması gibi şikayetlerle başvurulduğunda dahi uygun bulunan hastalar evde hizmet alabilir ya da ilgili kurumlarda bu terapiden faydalanabilir.

Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız sürdürmekte zorluk yaşayan yaşlılar,
Nörolojik, ortopedik ya da kronik bir tanısı olan kişiler,
Bir kaza sonrası gelişen sorunlar nedeniyle yaşantısını sürdürürken zorluk yaşayan kişiler,
Duyu bütünleme bozukluğu yaşayanlar,
Otizm, dikkat eksikliği, down sendromu gibi hastalık ve tanılara sahip bebek ve çocuklar,
Psikolojik bir rahatsızlık nedeniyle yaşamı kısıtlanmış kişiler,
Herhangi bir hastalık ya da yaralanma yaşamamasına karşın aktivitelerini yapmakta zorluk çekmeye başlayan bireyler için farklı meşguliyet terapisi yaklaşımları mevcuttur.

Ergoterapi yaklaşımları bu şekilde sınıflandırabilir. Bununla birlikte multidisipliner bir alan olması nedeniyle mevcut yaklaşımların farklı teorileri, yöntem ve teknikleri mevcuttur.

ergoterapi
Pediatrik Rehabilitasyon

 

Nörolojik Rehabilitasyon Kognitif Rehabilitasyon El Rehabilitasyonu Psikiyatrik Rehabilitasyon Mesleki Rehabilitasyon
Otizm, disleksi, genetik bozukluklar gibi durumlarda, çocuklara uygulanır. Genellikle duyu bütünleme terapisini de içerir. Beyinde oluşan hasarlardan ve felç, Parkinson gibi rahatsızlıklardan doğan problemler için başvurulur. Alzheimer, demans gibi hastalıklardan kaynaklanan bilişsel bozuklukların terapisini içermektedir. Yaralanma, sinir sıkışması ya da kronik el rahatsızlıkları için başvurulabilen bir terapi yaklaşımıdır. Psikiyatrik hastalıklar sonrası kişinin yaşam kalitesini artırma amaçlı olarak uygulanır. Bir hastalık ya da kaza nedeniyle iş ve üretim çalışmalarını sürdürmekte sorun yaşayan kişiler için uygulanır.
Fiziksel Meşguliyet Terapisinin Faydaları

Fiziksel Meşguliyet Terapisinin Faydaları

Bu terapilerin odağı, kişisel bakım becerilerine kavuşulmasıdır. Bu doğrultuda temel bir uygulamanın içeriğinde tuvalet, banyo gibi hijyenle ilgili ve yemek yeme, giyinme gibi kişisel ihtiyaçların kimseye bağımlı olmadan karşılanması vardır. Bireyin bilişsel, fiziksel ve ruhsal yeterliliğini mümkün olan en üst düzeyde tutmak ergoterapi alanının temel amaçlarındandır.

Özellikle medikal tedavi süreci tamamlanırken, hastanın evde bakım hizmeti olarak meşguliyet terapisi alması yaşantısını oldukça olumlu etkiler. Ev içi düzen, kişinin gereksinimlerini kolaylaştıracak şekilde oluşturulur ve evde gereksinimlerini kolayca karşılamasını sağlamak için gerekli ekipmanlar tespit edilir. Kişinin aktivite ve etkinliğinin çoğalması sağlanır.

Bu terapilerde kişinin yaşamını kolaylaştırıp dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik pek çok çalışma yapılır ve hem hastanın hem de onunla yaşayanların psikolojik, fiziksel açıdan yaşam standartları yükselebilir. Özel NTS Medicare Evde Bakım Merkezi olarak, meşguliyet terapisi açısından uygunluğunu değerlendiriyor ve evde bakım hizmetlerimiz kapsamında hastanın ve yakınlarının yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Meşguliyet Terapisi Fiyatları Hakkında Bilgi Almak İçin