Faaliyet Alanlarımız

Branş Hekimleri : Evde hasta takibine adapte olabilmek özel bir deneyim ister. Hastanedeki konfor ve imkanlar olmadan, evde hasta takibine göre organize olabilmiş branş hekimleri ve ekibimizle, hastaneye gitmeden çözülebilecek bir çok sağlık problemi mevcuttur.

 

Geriatri Uzman Doktor Muayenesi: Yaşlı bireylerin sağlık problemleri ve takibi özel uzmanlık alanıdır. Yaşlı fizyolojisi farklıdır, dolayısı ile yaşlı hastaya yaklaşım da özel bir donanım ister. Beslenmesinin, ilaç düzenlemesinin, mobilizasyonunun düzenli takibi gerekir.

 

Nöroloji Uzman Muayenesi: Nörolojik tanısı olan hastalar evde bakıma en çok ihtiyacı olan hasta grubudur. Multipl Skleroz(MS), Alzheimer, Demans, Parkinson gibi tanılar almış hastaların, ilerlemiş evrelerdeki yürüme güçlüğü nedeniyle hastaneye gitmeleri çok zorlaştığı için evde nöroloji doktor muayenesi ve takibi çok değerlidir.

 

Üroloji Doktor Muayenesi: Evde takip edilen hastaların önemli bir bölümünde mesane kasının yeterince işlev görememesine bağlı olarak idrar yapamama, prostat büyümesine bağlı olarak idrar yapamama, sık idrar yolu enfeksiyonu, mesane kanamalarına bağlı kanlı idrar gibi yakınmaları görülür. Evde Üroloji doktor takibi, evde bakımın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Evde Üriner Ultrasonografi eşliğinde, hastaneye gitmeden çözülebilme imkanı olan sağlık poblemleri çözülmeye çalışılır.

 

Dermatoloji Doktor Muayenesi: Geriatrik hasta grubunda ve diğer kronik hastalıkların ileri fazında,fazla ilaç kullanımına bağlı cilt sorunları, yatağa bağımlı olmak nedeniyle gelişen bası yaraları, hijyen eksikliği nedeni ile gelişen cilt problemleri, dolaşım bozukluğuna bağlı cilt harabiyetleri ev hastalarının en sık görülen cildiye problemlerindendir. Evde bakım sisteminin en önemli sacayaklarından biri, konusunda uzman Dermatoloji takibidir.

 

Kardiyoloji Doktor Muayenesi: Ev hastalarının hastaneye başvurma gerekçeleri arasında birinci sırada kardiyolojik problemler yer alır. Tam bir kardiyoloji doktor muayenesinin olabilmesi için Evde Elektrokardiyografi ve EKO gibi görüntüleme tetkiklerinin de muayeneye eşlik etmesi gerekmektedir. Taşınabilir EKO ve EKG tetkikleri ile evde kardiyolojik doktor muayenesi tamamlanır ve takibine devam edilir.

 

Kulak Burun Boğaz Muayenesi: İleri yaş hastalarında Kulak Burun Boğaz problemleri sık görülür. Ağız içi hijyeni bozuklukları nedeni ile görülen enfeksiyonlar, kulak tıkaçları, üst solunum yolu enfeksiyonları ve burun kanamaları gibi durumlar, evde hasta takibinde deneyimli KBB Uzmanı ile çözülebilecek sağlık problemleridir.

 

Göğüs Hastalıkları Muayenesi:  Yaşlılarda ve kronik hastalıkların ileri evrelerinde  en sık rastlanılan problemler akciğer merkezli problemlerdir. Yutma güçlüğüne bağlı olarak akciğerlere gıda kaçması sonucu oluşan  zatürreler (Aspirasyon Pnömonisi) , Viral Enfeksiyonları takiben gelişmiş zatürreler, KOAH, Astım Bronşiale, Kalp Yetmezliğine bağlı akciğer yüklenmesi ve sürekli oksijen ihtiyacındaki hastalıklar; evde Sürekli Göğüs Hastalıkları doktor takibi gerektirir. Gerektiğinde ,taşınabilir röntgen cihazımız ile hasta evinde çekilen Akciğer Grafisi desteği ile hastane ihtiyacı minimalize edilebilir.

 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı: Yatağa bağımlı, çoklu problemi olan hastalarda hastalığın seyri, immunitenin bozulması nedeniyle komplike ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, dolaşım bozukluğuna bağlı ayak enfeksiyonları gibi inatçı enfeksiyonlar sık görülür. Bu hastalar için Evde Enfeksiyon Hastalıkları uzman doktor muayenesinin önemi büyüktür.

 

Genel Cerrahi Uzman Muayenesi: İleri Evre Kronik hastalığı olan hastalar ve yaşlı bireylerde,mide sorunları, barsakların az çalışması veya tıkanmaları, anal bölge enfeksiyonları, anal bölge çatlakları ve hemoroid sorunları, bası yaraları, safra kesesi taşları ve iltihapları, karaciğer hastalıkları gibi durumlar çok sık rastladığımız problemlerdir. Evde Genel Cerrahi Uzman doktor muayenesi ve takibi ile hastaların iyileşmeleri sağlanabilmektedir.

 

Radyoloji Uzman Değerlendirmesi:  Taşınabilir cihazlarla evlerde çekilen Tüm Abdomen Ultrasonu, Üriner Sistem Ultrasonu, Tiroid Ultrasonu, Akciğer Ultrasonu, Arteriel ve Venöz  Doppler Ultrasonu ve  Direkt Röntgen Grafileri eşliğinde, Evde Radyyoloji Uzman doktoru ile tanıya ulaşmada kolaylık sağlanır.