NTS Medicare

HİZMETLERİMİZ

NTS MediCare Evde Bakım Merkezi doktor, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve bakım görevlilerinden (hastabakıcı) oluşan profesyonel kadrosuyla;

• Ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olan hastalar
• Özbakımını yapamayan yaşlılar
• Beslenemeyen Hastalar
• Yatak yarası olan hastalar
• Takip gerektiren kronik hastalığı (Şeker Hastalığı vs) olanlar
• Yatağa bağımlı hastalar
• Terminal dönem (Şifası olmayan, sona yakın) hastalar
• Doğum yapmış annelere ve bebeklerine

ev ortamında kaliteli sağlık hizmetini sunmaktadır.

Evde Bakım

Kuruluşumuzda standart sağlık kuruluşlarının aksine hastaların kendi mekanlarında sağlık problemlerini çözebilecek şekilde hizmet sunulmaktadır. Hastanın evde tüm branşlarda doktor muayenesi, laboratuar tetkikleri, direkt radyografi, EKG, EKO gibi tanıya yönelik işlemler ve karar verilen tedavileri uygulayabilecek ekip ve donanım ile hizmet sağlamaktayız.

DOKTORLUK HİZMETLERİ

Evde Bakım Doktoru

Hastanın sağlık sorunlarına bütüncül yaklaşım önemlidir. Hastalıkları, kullanılan ilaçlar, psikososyal durumu, beslenmesi, mobilizasyonu birlikte değerlendirilmeden şifa sağlanması mümkün değildir. Hastayı tanıyan, genel değerlendirme yapabilen, uzun dönem takibi sağlayabilen, kolay ulaşılabilen evde bakım doktoru ile hasta ve yakınları kendini güvende hissetmektedir.

Evde bakım doktoru organizasyonu ile hastayı birincil takip eden doktoru, yardımcı sağlık personeli ve hasta yakınları arasındaki sağlam iletişim ile doğru hasta takibi sağlanır. Sistemde tüm verileri ile kayıtlı hasta tekrar başvurduğu zaman dilimlerinde kendisini tanıyan problemlerine hakim bir hekim ile karşılaşır.

Branş Hekimleri

Hastanın veya evde bakım doktorunun ihtiyacı doğrultusunda tüm branşlarda uzman doktorlar ile evde muayene, tetkik ve tedavi olanağı sunulmaktadır. Evde bakım doktorları ile işbirliği içindeki bu değerlendirmeler ile uzun dönem hasta takipleri sağlanır.

GENEL HEMŞİRELİK HİZMETLERİ

Hastaların hekimlerce uygun görülen tedavi ve bakımları dinamik uzman hemşireler tarafından evde uygulanır. Enjeksiyon, damar içi tedaviler (evde serum uygunlması, damardan antibiyotik veya diğer ilaçların uygulanması), nazogastrik veya PEG’den beslenme, mesaneye sonda uygulanması, kolostomi-ileostomi-jejenostomi-ürostomi bakımları, katater bakımları, yara pansumanları,hasta banyosu, yatak içi veya duşta vücut temizliği, perine bakımı gibi genel hemşirelik hizmetleri evde sağlanır. Evde hemşirelik hizmetleri aşağıda sınıflandırıldığı gibidir:

EVDE ENJEKSİYON

Hastanın hekimi yada evde bakım doktorunun onayladığı ilaçlar damar içi (intravenöz) enjeksiyon, kas içi (intramusküler) enjeksiyon ,cilt altı (subkutan) enjeksiyon şeklinde uygulanır. Uygulama öncesi ve sonrası vital (yaşamsal bulgular) takip edilir.

EVDE DAMAR İÇİ SIVI (SERUM) VEYA İLAÇ UYGULAMALARI

Damar yolundan (port kateter, juguler kateter, subclavian kateter, veya intraket ile) infüzyon şeklinde ilaç, serum, beslenme solüsyonu, elektrolit (potasyum-sodyum-kalsiyum) solüsyonları, kan ve kan ürünleri, kemoterapi tedavileri ve takipleri yapılır.

EVDE PORT KATETER İĞNESİ UYGULAMASI

Kateter bakımı ve port iğnesi uygulanması işlemleri yapılır.

EVDE OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANMASI

Oksijen konsantratörü veya oksijen tüpü ile hasta kan oksijen düzeyleri takip edilerek sürekli veya aralıklı oksijen tedavisi uygulamaları yapılır.

EVDE İDRAR SONDASI UYGULANMASI

Hastanın ihtiyacı olması durumunda mesaneye sonda uygulaması hemşire veya evde bakım doktoru tarafından uygulanır. İdrar sondası değişim zamanları takibe alınır ve değiştirme işlemleri gerçekleştirilir. Anatomik patolojileri olan hastalarda mesaneye sonda uygulama işlemleri Üroloji Uzmanı tarafından gerçekleştirilir.

EVDE NAZOGASTRİK BESLENME SONDASI UYGULANMASI

Çeşitli nedenlerle ağızdan gıda alamayan ve doktoru tarafından burundan beslenme sondası ile beslenme ihtiyacı olan hastaların Nazogastrik Beslenme Sondaları evde doktor tarafından uygulanır. Sonda değişim zamanları takibe alınır ve değiştirme işlemleri yine doktor tarafından yapılır.

YARA TEDAVİSİ

Gelişmiş olan bası yarası (Yatak Yarası) tedavisi, debritmanı (ölü dokuların uzaklaştırılması için gerekli uygulamalar hemşire tarafından gerçekleştirilir. Eğer yaranın boyutu ve derinliği doktor uygulamasını gerektiriyorsa yara bakım konusunda uzman doktorlarımız ekibe dahil olur. Hasta tedavi takip programına alınır aileye yara bakımı konusunda eğitim verilir. Yeni yaraların oluşmasını önlemek için yapılması gerekenler belirlenir ve uygulamaya konulur.

EVDE LAVMAN UYGULAMASI

Uzun süre yatmaya bağlı veya başka nedenlerle gelişebilecek kronik kabızlık durumlarında hasta için gerekli olduğu kararını takiben evde hemşire ve sağlık destek elemanı eşliğinde rektuma lavman uygulaması yapılır.

Bakım İçin Hemşirelik Uygulamaları
PEG (PERKÜKAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ) BAKIMI

Evde mideden beslenmek zorunda olan hastalar için hastane ortamında açılmış olan hastaların PEG bakım ve pansumanları için bu konuda uzman hemşireler tarafından gerçekleştirilir. PEG bakım eğitimi verilir.

HASTA VÜCUT BAKIMI

Yatağa bağımlı ya da öz bakımını yapamayacak durumda olan hastaların yatak banyosu, vücut temizliği, cilt bakımı, tırnak bakımı, duş banyosu, hasta tıraşı, saç bakımı hemşire ve bakım elemanları tarafından titizlikle yerine getirilir.

KOLOSTOMİ-OSTOMİ ADAPTÖRÜ, TORBA DEĞİŞİMİ VE BAKIMI

Evde hasta ve yakınları açısından zor bir işlem olan kolostomi ve diğer ostomilerin bakım ve takipleri hemşirelerimizin ziyaretleri ile gerçekleştirilir. Talep eden ailelere bu konuda eğitim verilir.

TRAKEOSTOMİ BAKIMI

Trakeostomi kanülü bakımı ve temizliği özel eğitim gerektiren bir işlemdir. Bakım ve temizliği için hemşire desteği veya aile eğitimi verilir.

MEKANİK VENTİLATÖRLÜ HASTA BAKIMI

Ventilatöre bağımlı hastanın evde takibi aspirasyonu, ventilatör ayarları kontrolü ve takibi yapılır.

Tanıya Yönelik Hemşirelik Uygulamalarımız
EVDE VİTAL BULGU TAKİBİ

Hastanın kan basıncı (tansiyon) ölçülmesi, ateş ölçülmesi, Kan oksijen saturasyonu ölçülmesi gibi hayati bulgularının değerlendirilmesi bunların kayıtlarının tutulması ailesi ve doktorları ile paylaşılması hastanın tedavi sürecinde kullandığı ilaçların etkinliğinin test edildiği dönemde çok önemlidir. Günlük hemşire ziyareti ile sağlanabilecek bu takip hasta ve yakınları için moral ve motivasyon sağlar.

EVDE KAN ŞEKERİ TAKİBİ

Önemli kronik sorunlardan Şeker Hastalığı (Diyabetes Mellitus) un takip edilmesinde tedavinin uygunluğunun bilinmesi, hasta diyetinin kontrolü çok önemlidir. Günlük kan şekeri ölçümü, diyet kontrolü ile uygun tedavi sağlanır ve oluşabilecek kompilkasyonlardan (hastalığa bağlı ek yakınmalar) hasta korunmuş olur.

EVDE ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG) ÇEKİMİ

Tanıda önemli parametrelerden olan EKG çekimi için hastanın evinde yatağında çekilir ve hastanın doktorununa iletilir.

EVDE KÜLTÜR İÇİN ÖRNEK ALINMASI

Hastanın kan kültürü için numune alınması, idrar kültürü için numune yara yerinden numune, akciğer aspirasyon kültürü için numune alınması hemşirelerimiz tarafımdan yapılır. Uygun koşullarda laboratuara götürülür. Sonuçla ilgili hasta yakını veya hasta doktoru bilgilendirilir.

EVDE TETKİK İÇİN KAN ÖRNEĞİ ALINMASI

Tüm kan tetkikleri için örnek alınır uygun koşullarda laboratuvara götürülür. Sonuçla ilgili hasta yakını veya hasta doktoru bilgilendirilir.

Refakat Hizmetleri

HEMŞİRE REFAKATİ

Hastanın ihtiyacı doğrultusunda düşük riskli hastalarda tedbir amaçlı refakat hizmetinden evde yoğun bakım hastası takip etmeye kadar geniş yelpazede hemşire refakati sağlanır. Hemşire refakati evde bakım doktorları gözetiminde 12 saatlik dilimler halinde verilir. Hasta ihtiyacı göz önüne alınarak 7/24 kesintisiz veya saatlik hemşire refakatı sunulur. Verilecek olan hizmetin mekanı hastanın mahrem ortamı olan evi olması sebebi ile seçilecek personelin kadın hemşire veya erkek hemşire olması konusunda hasta tercihi dikkate alınır. Hastaya ait tüm hemşire takibi tedavi şeması ve kayıtlar hasta yakınlarına ve hasta doktoruna iletilir.

HASTABAKICI REFAKATİ

Hastanın ihtiyacı doğrultusunda 12 saatlik nöbetler halinde 7/24 sorumlu hemşiemiz tarafından eğitilmiş hastabakıcılar ile hastabakıcı refakati hizmeti sunulur. Sunulan refakat hizmeti sorumlu hemşire şefliğinde verilir. Gereksinim doğrultusunda hastanın kişisel bakımı (banyosu, tırnak bakımı vb.), yaşam ortamında veya dışında refakat hizmeti, hastane işlemlerinde destek gibi geniş yelpazede hizmet sunulur.

FİZYOTERAPİ HİZMETLERİ

Özellikle yatağa bağımlı olan ya da hareket kabiliyetini yitirmiş olan hastaların fizik tedavi uygulamalarını yaptırmak için sağlık kuruluşlarına gitmesi sıkıntılı bir süreçtir. Uzman Doktorun değerlendirmesi sonucuna göre planlanan rehabilitasyon programı fizyoterapistlerimiz tarafından evde uygulanır.

NUTRİSYON (BESLENME)

Hastanın sağlık durumuna göre beslenme şekli ve kalori hesabı belirlenir. Oral (ağızdan) alamayan hastalar için enteral (burundan nazogastrik sonda ile veya mideye PEG ile), parenteral (damardan özel hazırlanmış beslenme solusyonları ile yapılan beslenme) beslenme seçenekleri hazırlanır. Takibi yapılır.

Rejim listesinin gerçekleştirilebilir olması için gerekli eğitim hasta yakınlarına verilir. Planlanan aralıklarla hasta evinde ziyaret edilerek beslenmenin yeterli ve düzenli oluşu kontrol altında tutulur.

KLİNİK PSİKOLOG DESTEĞİ

Fiziksel sebeplerle evden çıkamayan ya da evde destek almak isteyen hastalarımıza evde psikolojik destek verilmektedir.

NTS MediCare Evde Bakım Merkezi doktor, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve bakım görevlilerinden (hastabakıcı) oluşan profesyonel kadrosuyla;

• Ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olan hastalar
• Özbakımını yapamayan yaşlılar
• Beslenemeyen Hastalar
• Yatak yarası olan hastalar
• Takip gerektiren kronik hastalığı (Şeker Hastalığı vs) olanlar
• Yatağa bağımlı hastalar
• Terminal dönem (Şifası olmayan, sona yakın) hastalar
• Doğum yapmış annelere ve bebeklerine

ev ortamında kaliteli sağlık hizmetini sunmaktadır.

Çalışma saatlerinin her dakikası çok değerlidir. Sağlık problemlerinin neden olduğu iş gücü kaybı iş yerinde verilen sağlık hizmeti ile önlenebilir.

MUAYENE VE TEDAVİ

LABORATUAR

AŞILAMA

EĞİTİM

NTS MediCare Evde Bakım Merkezi doktor, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve bakım görevlilerinden (hastabakıcı) oluşan profesyonel kadrosuyla;

• Ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olan hastalar
• Özbakımını yapamayan yaşlılar
• Beslenemeyen Hastalar
• Yatak yarası olan hastalar
• Takip gerektiren kronik hastalığı (Şeker Hastalığı vs) olanlar
• Yatağa bağımlı hastalar
• Terminal dönem (Şifası olmayan, sona yakın) hastalar
• Doğum yapmış annelere ve bebeklerine

ev ortamında kaliteli sağlık hizmetini sunmaktadır.

AYLIK TARAMALAR

AŞILAR

TEDAVİ

DİŞ SAĞLIĞI

BÜYÜME VE GELİŞME TAKİBİ

ORTAM HİJYENİ VE EĞİTİM

NTS MediCare Evde Bakım Merkezi doktor, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve bakım görevlilerinden (hastabakıcı) oluşan profesyonel kadrosuyla;

• Ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olan hastalar
• Özbakımını yapamayan yaşlılar
• Beslenemeyen Hastalar
• Yatak yarası olan hastalar
• Takip gerektiren kronik hastalığı (Şeker Hastalığı vs) olanlar
• Yatağa bağımlı hastalar
• Terminal dönem (Şifası olmayan, sona yakın) hastalar
• Doğum yapmış annelere ve bebeklerine

ev ortamında kaliteli sağlık hizmetini sunmaktadır.

DİREKT RADYOGRAFİ

Tüm röntgen işlemleri hastanın bulunduğu ortamda gerçekleştirilir. Evde röntgen hizmeti ile hareket etme zorluğu yaşayan hastaların konforları muhafaza edilir.

LABORATUAR TETKİKLERİ

Tüm kan tetkikleri, idrar tetkikleri, mikrobiyolojik (kültür) tetkikler, örnekler evden alınarak akredite labaratuvarlarda incelemeler yapılır. Evde alınan kan, idrar ve kültür örneklerinin tahlili yapıldıktan sonra takip eden doktora ve hasta yakınına sonuçlar iletilir.

EKG (Elektrokardiyografi)

Evde EKG Hizmeti ile hastanın bulunduğu ortamda elektrokardiyografik incelemesi yapılır ve değerlendirilmek üzere doktoruna iletilir.

EKO (Ekokardiyografi)

Evde EKO Hizmeti, kardiyoloji uzmanı tarafından verilir. Hastanın yatağında ekokardiyografi incelemesi gerçekleştirilir.

EVDE ULTRASONOGRAFİ

Radyoloji uzmanı tarafından tüm ultrasonografi işlemleri gerçekleştirilir. Rapor düzenlenirere hasta yakını veya hekimine iletilir.

EVDE DOPPLERULTRASONOGRAFİ

Radyoloji uzmanı tarafından tüm dopplerultrasonografi işlemleri gerçekleştirilir. Rapor düzenlenirere hasta yakını veya hekimine iletilir.

NTS MediCare Evde Bakım Merkezi doktor, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve bakım görevlilerinden (hastabakıcı) oluşan profesyonel kadrosuyla;

• Ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olan hastalar
• Özbakımını yapamayan yaşlılar
• Beslenemeyen Hastalar
• Yatak yarası olan hastalar
• Takip gerektiren kronik hastalığı (Şeker Hastalığı vs) olanlar
• Yatağa bağımlı hastalar
• Terminal dönem (Şifası olmayan, sona yakın) hastalar
• Doğum yapmış annelere ve bebeklerine

ev ortamında kaliteli sağlık hizmetini sunmaktadır.

Sağlığımız bozulduğunda çözüm ararız. Doğru çözümü bulmak bazen o kadar da kolay olmayabilir.

• Uygulanması planlanan tedavinin dışında bana sunulmayan başka alternatifim var mıdır?
• Tedavimin olası bütün sonuçlarını biliyor muyum?
• Sağlık alanında hizmet veren kuruluş sayısında ki artış
• Bu kurumların teknolojik ve bilimsel donanımındaki farklılıklar
• Sektörün özelleşmesi neden ile doğan güvensizlik
• Özellikle internet kaynaklı bilgi kirliliği
• Hasta veya hasta yakını olarak duygularımızın aklımızın önüne geçmesi
• Sağlık hizmetlerinin ekonomik boyutu

şeklinde sorunlar karar vermemizi zorlaştırır.

Yakın zamana kadar başvurulabilecek sağlık kuruluşu sayısı sınırlı, uygulanan tanı ve tedavi yöntemleri benzerdi. Sağlıkta hizmetlerinde özel sektörün pastadaki diliminin artması, kamu hizmetlerin birçok biriminde hizmet satın alma yoluna gitmesi, geri ödeme kuruluşu olan SGK nın kısıtlamaları nedeni ile sistem çetrefilli bir hal almıştır. Bu durum sıkça hastalara sunulan tedavi seçeneklerine yansımaktadır. Bu nedenle farklı sağlık kuruluşlarında farklı seçeneklerle karşılaşıldığı durumlar sık görülmektedir.

Hastanelerde iş yükünün fazla olması, hekimlerin hastalara ayırabildiği zaman azalmaktadır. Bu da hasta ve hasta yakınlarının hastalıkları ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmalarını engellemektedir. Yine bu nedenle hastanelerde hastaların kalış süresi kısalmakta tam sağaltım sağlanmadan hasta taburculuğu yapılmaktadır. Hastanın tedavisinin devamı veya rehabilitasyonu evde hasta ve yakınlarının sorumluluğuna verilmektedir. Özel bilgi ve donanım gerektiren bu süreçte hastalar taburcu olduktan sonra karşılaştıkları sorunlarda hekimlerine tekrar ulaşmakta zorluk çekmektedirler. Çözümün sahibine ulaşmaktaki boşluk genellikle eş, dost, medikal malzeme tedarikçileri, mahallenin eczacısı tarafından doldurulmaktadır. S Medi.Care 10 yıllık Evde Bakım Hizmetleri deneyimi ile tüm sağlık sorunlarınız danışmanlık hizmeti vermektedir. Bizce hasta , sosyal ve ekonomik boyutu ile değerlendirilmediği sürece tedavi ve rehabilitasyon başarılı olamaz. Tedavi önerilerinin başarılabilir olması için önerilen seçeneğin hasta tarafından sürdürülebilir olması gerekir. Seçenekler asla tek olmamalıdır.

Hasta ve yakınları sorularının cevabını bazen hekimlerinden alamazlar. Ya hekimlerinin vakti azdır ya da merak ettiklerini hekimleri ile konuşmaya engel başka durumlar vardır.

NTS MediCare Evde Bakım Merkezi doktor, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve bakım görevlilerinden (hastabakıcı) oluşan profesyonel kadrosuyla;

• Ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olan hastalar
• Özbakımını yapamayan yaşlılar
• Beslenemeyen Hastalar
• Yatak yarası olan hastalar
• Takip gerektiren kronik hastalığı (Şeker Hastalığı vs) olanlar
• Yatağa bağımlı hastalar
• Terminal dönem (Şifası olmayan, sona yakın) hastalar
• Doğum yapmış annelere ve bebeklerine

ev ortamında kaliteli sağlık hizmetini sunmaktadır.

Evde hasta bakımının en önemli sacayaklarından biri de ev ve hasta odasının hastaya göre düzenlenmesidir. Bu düzenleme hastaya ve hastaya bakan kişiye sağlıklı bir ortam yaratma, gelişebilecek riskleri azaltmayı amaçlar. Ayrıca ergonomiye uygun düzenlenmiş hasta odası hem hastanın hem de hastaya bakan kişinin daha az yorulmasını sağlar.

Hasta odası hastanın ihtiyaçları, ailelerin sosyal durumu, hastaya bakacak ekibin ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır.

Hasta odası düzenlenirken:

• Hastanın ihtiyaçları

• Hastalığın seyri ve hastalığa bağlı gelişebilecek komplikasyonlar

• Hastanın kişilik özelliği

• Hastaya bakacak kişinin ihtiyaçları

• Evin özellikleri

• Evde yaşayanların sosyal durumları

• Hastanın maddi durumu

• Hastalığın süresi gibi kriterler göz önüne alınmalıdır.

Hasta bakımı uzun soluklu maddi- manevi zorlayan bir süreçtir. Kurulacak sistemin hem hastanın hem de hastaya bakan kişinin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yeterli olmalıdır. Hastalığın seyri iyi bilinmeden yapılan hasta odası donanımı; eksik olduğunda hasta olumsuz etkilenebilir, ihtiyaçtan fazla olması maddi kayıp, evde hareket alanın azalması gibi sonuçlar doğurmaktadır.

Bütün bunlar göz önünde bulundurularak hasta odası oluşturulmadan önce hasta bakımı konusunda tecrübeli bir profesyonelden veya hasta bakım merkezlerinden danışmanlık alınmalıdır. Hasta odası oluşturmadan önce merkezimizden destek talep etmeniz durumunda hemşiremiz tarafından hasta ziyareti gerçekleştirilir. Hastanın ihtiyaçları tespit edildikten sonra ev incelenir. Alınacak malzeme tespit edilir ve oda düzenlenir.

NTS MediCare Evde Bakım Merkezi doktor, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve bakım görevlilerinden (hastabakıcı) oluşan profesyonel kadrosuyla;

• Ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olan hastalar
• Özbakımını yapamayan yaşlılar
• Beslenemeyen Hastalar
• Yatak yarası olan hastalar
• Takip gerektiren kronik hastalığı (Şeker Hastalığı vs) olanlar
• Yatağa bağımlı hastalar
• Terminal dönem (Şifası olmayan, sona yakın) hastalar
• Doğum yapmış annelere ve bebeklerine

ev ortamında kaliteli sağlık hizmetini sunmaktadır.

EVDE YARA BAKIMI

Bası yaraları, vücutta basınca maruz kalan genellikle kemik çıkıntıları üzerindeki yumuşak dokularda dolaşım bozukluğu sonucunda oluşur. Eski isimlendirmede bu yaralar decubitis ülseri olarak tanımlanırdı. Latince yatmak anlamına gelen decumbere sözcüğünden türetilmiş olan dekübitis ülseri ve yatak yarası terimleri de bası yarası ile eş anlamlı olarak kullanılmakla beraber bası yaraları sadece yatan hastalarda değil tekerlekli sandalye kullanan hastalarda da görüldüğü için yetersiz kalmaktadır. Bu yaraların gelişmesindeki en önemli etken basınç olduğundan bası yarası terimi en doğru isimlendirme olarak kabul edilmektedir. Hasta yakınları tarafından sıklıkla yatak yarası tabiri kullanılmaktadır.

Bası yaraları kronik hastaların bir sorunu gibi görünse de, ülserlerin başlangıcı genellikle hastalıkların akut dönemine rastlar. Bunun nedeni akut hastalık sırasında dikkatlerin hastanın birincil sorununa yönelmesi ve ülser gelişme riskinin sıklıkla dikkate alınmamasıdır. Ülserlerin %63’ü hasta henüz hastanede yatmakta iken gelişmektedir. Kardiovasküler hastalıklar sırasında %41, akut nörolojik bozukluklar sırasında %27 ve ortopedik yaralanmalar sonrasında %15 sıklıkta bası yarasının geliştiği bildirilmiştir.

Bası yaralarının gelişmesindeki en önemli etken basınçtır. Yumuşak dokuların özellikle altındaki kemik çıkıntılar sebebi ile basınç altında kalarak sıkışmaları dokuların beslenememesine neden olur ve devamlı basınç önlenmez ise ülserler ve doku ölümü gelişir. Felçli hastalardaki ağrı duyusundaki kusur ve hareket kaybı, basıncına bağlı ağrının algılanamamasına, algılansa dahi hareket kaybı nedeniyle bu basıncın ortadan kaldırılamamasına yol açar. Nem, enfeksiyon, sürtünme ve hastanın taşınması sırasında ortaya çıkan makaslama kuvvetleri gibi dış faktörler, buna ek olarak hastanın genel durum bozukluğu, beslenme problemleri, ileri yaş, diabet ve ödem gibi hastaya bağlı faktörler de dokunun basınca karşı direncini azaltarak bası yaralarının gelişmesini kolaylaştırır.

Bası Yaralarının Sınıflandırılması

Bası yaralarında, yaranın derinliği açısından değişik sınıflandırmalar kullanılmakla birlikte en sık kullanılan sınıflandırılmaya göre 5 evre mevcuttur.

1. EVRE:

Deride kızarıklık ve ödem vardır. Bası kalkar, iyi bakım yapılırsa hasar geri dönüşümlü olup iyileşme çoğunlukla tamdır.

2. EVRE:

Deri altı doku içine ilerlemiş yüzeyel doku ölümü mevcuttur. Cerrahi dışı tedavilerle iyileşme sağlanabilir.

3. EVRE:

Deride tam kat doku ölümü vardır. Hasar deri altı dokuya inmiştir. İkincil enfeksiyon eklenirse yara zorlu hale gelir. Geniş lezyonlarda cerrahi girişim gerekir.

4. EVRE:

Hasar kemik dokusunu da içine almış, kemik çıkıntıya kadar inmiştir. Tedavi cerrahidir.

5. EVRE:

Lezyon kemik dokusu, eklem ve vücut boşluklarına yayılmış. Kemik enfeksiyonu, patolojik kırıklar, eklem çıkıkları, iç organlara ağızlaşma olabilir, bakterilerin dolaşıma geçişi meydana gelebilir. Hasarın yayılımına göre hem her zaman ciddi vakalardır. Tedavi cerrahidir.

Bası Yaralarının Önlenmesi

Bası yaralarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler, bası yaraları oluştuktan sonra bu yaraların tedavisinden daha kolay ve ekonomiktir.

Bası yaralarının önlenmesinde ilk aşama eğitimdir. Hasta, ailesi, hastanede çalışanlar, yara oluş nedenleri ve sonuçları hakkında bilgilendirilmelidirler. Bu yaraları önlemek için en etkili yöntem sık sık pozisyon değişimi ve eğer hareket yetisi varsa en hızlı şekilde hastaya hareket kazandırılmasıdır. Bu hastaların en az 1-2 saat aralıklarla pozisyon değiştirilmelidir.

Tekerlekli sandalyede oturanlar her 1-2 saatte bir elleriyle kendilerini yükselterek bu bölgelerin kanlanmasını sağlamalıdırlar.

Deri ve yatak bakımı çok önemlidir. Deri her gün sabunlu su ile silinmeli,nem kalmayacak şekilde kurulanmalıdır. Derinin kan dolaşımını, dayanıklılığını arttırmak amacıyla masaj uygulanmalı. Yatak çarşafları temiz ve kuru olmalıdır. Hastanın altındaki yatak ve çarşafta katlanmalar olmamalıdır.

Yatağa bağımlılarda idrar ve dışkılama sonrası temizlik çok önemlidir.

Bası yaralarının açılmasına sebep olabilecek anemi, protein eksikliği, vitamin eksiklikleri, yanlış yapılmış sargı ve ateller, vücut direncini düşürecek faktörler ortadan kaldırılmalıdır.

Felçli hastalarda görülen kas ve eklem sertlikleri ile mücadele edilmelidir. Yara oluşumunu önlemek için birçok yatak, tekerlekli sandalye ve minderler geliştirilmiş olmasına karşın bası yaralarının tümünü engelleyecek bir gereç henüz üretilmemiştir.

Bası Yaralarının Tedavisi
CERRAHİ DIŞI TEDAVİ

Bası yarası açılmışsa, zor yara haline gelmeden gerekli önlemlerin alınması gerekir. Evre 1 ve 2 de bası ortadan kaldırılır ve iyi bir bakım yapılırsa iyileşme kendiliğinden sağlanır. Bası devam ederse yara derinleşir ve zor yara haline gelir.

 

Yara bakımında birçok krem kullanılmaktadır. Son yıllarda yara bakımında hızlı ilerleme kaydedilmesine rağmen halen birçok yerde yara iyileşmesini geciktirecek , dokulara zarar verebilecek topikal ajanlar kullanılmaktadır. Yara temizliğinde kullanılabilecek en ideal solüsyon dokuya zarar vermeyecek olan serum fizyolojiktir. Betadin(batikon) solüsyonunun enfeksiyon kaynağı mikroorganizmalara verdiği zarar yanında canlı hücrelere de zarar verdiği artık bilinmektedir. Günümüzde yeni üretilen antiseptikler betadinin yerini almaktadır.

 

Yüzeyel olarak kullanılan antibiyotikler halen tartışmalı olmakla beraber bunlara karşı, kısa zamanda bakterilerde antibiyotiklere direnç geliştirmektedir. Sistemik olarak verilen antibiyotikler bu yaralarda oluşan bariyer nedeniyle yara bölgelerine ulaşamazlar. Sistemik antibiyotikler sekonder enfeksiyonlara karşı verilmelidir.

 

Bu yaralarda bakteri florası sık sık değişmekle beraber hastane enfeksiyonu açısından yaradan örnekler alınarak üreyen bakteri kültürü yapılarak, üeryen bakteriye bağlı tedavi şekillendirilmelidir.

 

Yara bakımında son yıllarda birçok sentetik ve yarı sentetik maddeler geliştirilmiştir. Uygun hasta ve yara seçimi ile, bu yara bakım malzemeleri tedavi sürecini hızlandırmakta ve toplam maliyeti düşürmektedir. Yara bakım malzemeleri vücuttan dışarıya sıvı, elektrolit ve protein kaybını engellerken bakterilerin kolonizasyonuna karşı da etkilidirler. Bunu dışında yara iyileşmesini hızlandıran çeşitli ajanlar mevcuttur. Hidroterapi , hiperbarik oksijen, ultrason, elektrik akımları, topikal olarak kullanılan bazı pomadlar, deri eklerinin kaybolmadığı yüzeyel yaralarda faydalıdır.

 

Deri eklerinin kaybolduğu derin yaralarda ölü dokunun uzaklaştırılmasından sonra, iyi bir topikal bakımla kenarlardan epitelizasyonla tüm yaralar kapatılabilir. Ancak oluşan skar dokusu, deri eklerinden yoksundur. Sürekli bası yarası açılmasına neden olabilecek özelliktedir. Skar dokusuyla iyileşen geniş yaralarda ileri dönemlerde kötü huylu deri tümörleri çıkabilir.

CERRAHİ TEDAVİ

3.4. ve 5. evrelerde bası yarası tedavisinde cerrahi yöntem kullanılır.

 

Bası yarası tedavisinde başarılı olabilmek için ölü dokunun biran evvel uzaklaştırılması (yaranın cerrahi debritmanı) gerekir. Bunun için enzimatik debridman yöntemleri olmakla birlikte cerrahi debridman ve aynı zamanda defekt onarımı tercih edilmelidir. Tedavide amaç, yara bölgesine basınca dayanıklı, kanlanması iyi, sağlam dokular getirmektedir. Uygun yara bakım örtüleri (hidrokolloid ve hidrofiber yara örtüleri) bu amaç için kullanılır. Onarımda kullanılan kas-deri ve fasya- deri fleplerinin kanlanmaları iyi olduğundan yara bölgesinde enfeksiyonla mücadelede diğer onarım yöntemlerine üstünlük sağlar. Cerrahi Debritman (Ölü dokuların Uzaklaştırılması) sonrası bakımlarıçok önemlidir. Gün aşırı yara pansumanın profosyonel ekip tarafınadan sürdürülmesi istenmeyen yeni dokuların (fibrinlerin) oluşmasının ve enfeksiyonn önüne geçer. Yara yerinin iyi kanlanması sağlandığı taktirde granülasyon dokusunun oluşumu hızlanır. Epitel dokusunu yarayı örtmesi tamamlanana kadar pansumana devam edilir.

VAKUMLU YARA TEDAVİSİ
(VAKUM YARDIMLI YARA BAKIMI SİSTEMİ)

Nedir:
Yara üzerine uygulanacak kapalı devre negatif basınç sistemim ile yara sıvısının yara bölgesinden uzaklaştırma mekanizması ile yara iyileştirme yöntemidir. İyileştirme hızı klasik yara tedavisine göre çok ileri olması nedeni ile son yıllarda özellikle tercih edilen tedavi yöntemidir.

Nasıl çalışır:
Özellikli yara örtüsü ve bir bağlantı tüpü ile elektrikli pompa kullanarak yaraya sürekli ya da aralıklı, kontrollü subatmosferik basınç uygulanarak çalışır.

BİLEŞENLERİ

• Özellikli bir yara örtüsü ki genellikle sünger kullanılır.Daha derin yaralarda gri sünger, yüzeyel yaralarda beyaz sünger tercih edilir

• Hava geçirmez örtü

• Cihaz ile yara örtüsü arasında bağlantı sağlayan kollektör

• Negatif Basınçla drene edilen yara sıvısının kapalı sistemle toplandığı kap

• Sisteme negatif basınç uygulayan bu basıncın ölçüsü ve basınç uygulama aralıkları ayarlanabilen pompa

HANGİ YARALAR İÇİN UYGUNDUR?

• İyileşme Süreci Uzamış Açık Yaralar

• Diyabetik ülserler

• Yatak Yaraları (Bası Ülserleri-Deqübit)

• Dolaşım Bozukluğuna Bağlı Açılmış Yaralar (Venöz Saz ülserler)

• Travmatik Yaralar

• Cerrahi işlemler sonucu Kapanmayan Yaralar

• Greftler, flepler

• Karın İçi olaylardan kaynaklı yaralar

• Akıntılı iltihaplı (Enfekte) yaralar

UYGULANMASININ DOĞRU OLMAYACAĞI YARALAR

• Ölü Dokulardan arındırılmamış yaralar

• Kemik iltihabı varlığı, vakum tedavisi başlanmadan tedavi almış olması gerekir

• Damar bütünlüğü risk altındaki yaralar

• Makata yakın fistülü olan yaralar

DİĞER YARA TEDAVİ YÖNTEMLERİNE ÜSTÜNLÜĞÜ NEDİR?

• Yara yerinin kuru tutulması nedeni ile bakteri sayısında azalma

• Bölgesel kan akımında artış buna bağlı olarak ödemde azalma, yara yerine iyileşmede etkin hücrelerin daha kolay ulaşması

• En kenardan yaranın merkezine doğru oluşan daralma ile yaranı sınırlarında hızlı küçülme İstenmeyen nedbe dokusunun daha az olması

• Yara yerinin etkin kanlanması nedeni ile bağışıklığın tekrar normale dönmesi

• İyileşme süresini kısalması

• Değişken basınçlara bağlı olarak hücrelerde oluşan mekanik stres nedeni ile hücre bölünmesinin tetiklenmesi ve iyileşme dokusunun yapımında artış

DİĞER YARA TEDAVİ YÖNTEMLERİNE GÖRE OLUMSUZLUĞU NEDİR?

• Daha maliyetlidir.

• Uygulama özel eğitim gerektiren sağlık personel tarafından yapılmalıdır.

• Cihaz ve süngerler arasında üretici firmaya göre değişen etkinlik farkları mevcuttur.

• Cihazın enerji bağlantısı ihtiyacı nedeni ile uzun süre mobil olunamaz.