NTS Medicare

FAALİYET
ALANLARIMIZ

NTS MediCare Evde Bakım Merkezi doktor, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve bakım görevlilerinden oluşan profesyonel kadrosuyla; ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olanlardan, destek isteyen yaşlılara, kronik hastalığı olanlardan, yeni doğum yapmış annelere ve bebeklerine, kaliteli sağlık bakım hizmetini; ailenizden birinin duyarlılığıyla, 7 gün 24 saat gerçekleştirmektedir…

Sağlık Ekibimizle ani gelişen sağlık problemleri, kronik hastalıkların takip ve tedavisi, hastane sonrası bakım gibi farklı sorunlar için çözüm sunulmaktadır. Hastanın muayenesi; sonrası laboratuar tetkikleri, direktgrafi, EKG, EKO gibi tanıya yönelik işlemler ve karar verilen tedavileri uygulayabilecek ekip ile bütüncül uygulama

EVDE BAKIM DOKTORU

Hastayı tanıyan, sağlık sorunlarına branş olarak değil bütün olarak gören evde bakım doktor ekibimiz ile takip ve tedavi uygulamaları gerçekleştirilir.

BRANŞ HEKİMLERİ

Hastanın ihtiyacı doğrultusunda tüm branşlarda uzman doktorlar ile evde muayene,tetkik ve tedavi olanağı sunulmaktadır. Evde bakım doktorları ile işbirliği içindeki bu değerlendirmeler ile uzun dönem hasta takipleri sağlanır.

GENEL HEMŞİRELİK HİZMETLERİ

Hastaların hekimlerce uygun görülen tedavi ve bakımları genç, dinamik uzman hemşireler tarafından evde uygulanır. Enjeksiyon, damar içi tedaviler, nazogastrik veya PEG’den beslenme, mesaneye sonda uygulanması, kolostomi-ileostomi-jejenostomi-ürostomi bakımları, katater bakımları, hasta banyosu, yatak içi vücut temizliği, perine bakımı gibi genel hemşirelik hizmetleri evde sağlanır.

HEMŞİRE REFEKATİ

Hastanın ihtiyacı doğrultusunda için kurulan sistemde 12 saatlik nöbetler halinde 7/24 hemşire refakati hizmetine ulaşmanız mümkün. Düzenli doktor gözetiminde verilen bu hizmette evde hastane konforu sağlanır.

FİZYOTERAPİ

Hastanın durumu gerektiriyorsa Uzman Doktorun değerlendirmesi sonucuna göre planlanan rehabilitasyon programı Fizyoterapist tarafından evde uygulanır.

NUTRİSYON (BESLENME)

Evde Bakım Doktorunun veya hastanın kendi doktorunun belirlediği ilkelere göre beslenme programı ve rejim listesi düzenlenir. Rejim listesinin gerçekleştirilebilir olması için gerekli eğitim hasta yakınlarına verilir. Planlanan aralıklarla hasta evinde ziyaret edilerek beslenmenin yeterli ve düzenli oluşu kontrol altında tutulur.

KLİNİK PSİKOLOG DESTEĞİ

Hasta ve ailesi ya da bakımını üstlenenlerin bu süreci daha kolay ve doğru yönetmesi için gereken destek sağlanır. Tümüyle gereksinime göre düzenlenir.

Yaşlı hastaların sağlık problemlerinin farklılık arzetmesi, yakınmalarının daha silik olması nedeni ile hastalıklarının erken farkedilmesi kolay değildir. Bağışıklıklarının zayıf olması, bilinç durumlarının hastane ortamından olumsuz etkilenmesi nedeni ile mümkün olabildiği kadar erken tanı koyabilmek yaşlıları hastaneye götürmek zorunda kalmadan tedaviye başlamak çok önemlidir. Yaşlıyı tanıyan sağlığı konusunda bilgi sahibi olmuş geriatrik yaklaşım konusunda bilgi ve deneyimli personelle yaşlı bakımı ve sağlığı konusunda destek verilir. Bakım prosedürünün sağlıklı işlemesi için :

DÜZENLİ HEKİM KONTROLÜ

Günlük veya gereken aralıklarla yaşlılar ziyaret edilerek sağlık kontrolleri yapılır. Hem tıbbi açıdan tüm kontrolleri ve tedavi gereksinimleri karşılanır hem de kişisel bakımlarının sağlanması ve sosyal açıdan desteklenmeleri sağlanır.

• Yaşlının kronik sağlık problemleri tespit edilir.Gelişebilecek komplikasyon ve takipi zorunlu durumlar tespit edilir,
• İlaçların reçete edilmesi, temini,
• Farklı brans hekimlerin düzenlemiş olduğu ve hastanın kullandığı ilaçların etkileşimleri ve gerekli düzeltmelerin gereği tespit edilir,
• Düzenli kan tetkikleri ile beslenememeye bağlı elektrolit,vitamin eksiklikleri ve organ fonksiyonları takip edilir,
• Kas kuvvet kaybı nedeniyle postür bozulmasına bağlı eklem ve organ bozukluklaıı olasılığına karşı önlemler kararlaştırılır.

DÜZENLİ HEMŞİRE ZİYARETİ

Günlük veya gereken aralıklarla yaşlılar ziyaret edilerek sağlık kontrolleri yapılır. Hem tıbbi açıdan tüm kontrolleri ve tedavi gereksinimleri karşılanır hem de kişisel bakımlarının sağlanması ve sosyal açıdan desteklenmeleri sağlanır. Bu ziyaretlerde evde bakım hemşiresi tarafından;

• Yaşamsal bulguların takibi,
• İlaçların düzenlenmesi ve zamanında alınması,
• Gerekiyorsa pansuman, port ve kateter bakımı, ostomi bakımı, yara bakımı, hasta banyosu (yatakta veya duşta), diğer tüm tıbbi müdahalelerin ve kişisel hijyen uygulamaları,
• Diğer bakım malzeme ihtiyaçlarının tespiti ve temini,
• Bakım uygulamaları ile ilgili eğitimin hasta yakınlarına verilmesi,
• Sağlık durumunda oluşan değişikliklere göre bakım uygulamalarının uyarlanması gerçekleştirilir.
• Yaşlı veya hastanın durumu hakkında sürekli merkeze bilgi aktarımı yapıldığından Evde Bakım Doktoru tarafından takip edilir.

YAŞLI FİZYOTERAPİSİ ZİYARETİ

Yaşlı bireylerde hareketlerde yavaşlama mobilizasyon kısıtlılığı gelişir.Mobilizasyon kısıtlılığı ile eklem katılığı ve kas zayıflaması ortaya çıkar. Bunun neticesi mobilizasyon kısıtlılığı artar. Bu kısır döngü nedeniyle yaşlı bireyler birsüre sonar öz bakımını yapamaz hale gelir. Yaşlı fizyoterapisi ; özel bir sağlık problemi koşulu aranmadan düzenli olarak her yaşlıya uygulanmalıdır. Evde kendi koşullarında yapılan yaşlı fizyoterapisinin bilşsel durum üzerinde de önemli aktivasyon yarattığı da bilinmektedir.

TIBBİ MALZEME VE DONANIM DESTEĞİ

Dışarı çıkıp alış veriş yapacak durumda olmayanlar için ihtiyaçları olan malzeme ve tıbbi donanım araçları telefonla sipariş alınarak en kısa sürede eve teslim edilir.

DIŞARIDA REFAKAT HİZMETİ

Hastane kontrolleri, diyaliz uygulaması gibi ritmik tedavilere eşlik etme, reçete yazdırma, rapor yenilenmesi vb işlemler için evden çıkması gereken durumlarda refakat edilip tüm işlemlerin takibi ve sonuçlanması sağlanır.

Sağlık Ekibimizle ani gelişen sağlık problemleri, kronik hastalıkların takip ve tedavisi, hastane sonrası bakım gibi farklı sorunlar için çözüm sunulmaktadır. Hastanın muayenesi; sonrası laboratuar tetkikleri, direktgrafi, EKG, EKO gibi tanıya yönelik işlemler ve karar verilen tedavileri uygulayabilecek ekip ile bütüncül uygulama

RUH BEDEN ZİHİN BÜTÜNLÜĞÜNDE BEBEĞİN ÖĞRENME ORTAĞI OLMAK

• Stresin, Savaş – Don- Kaç Tepkilerinin Bebeğe Etkisi
• Bebek ve Bağlanma, Ten Tene Temas
• Emzirme

RUH BEDEN ZİHİN BÜTÜNLÜĞÜNDE DOĞUM HÜNERİNİ PEKİŞTİRMEK

• Doğum Fizyolojisi
• Doğuma Babanın Desteği
• Aktif Doğum Pozisyonları
• Optimum Doğum Ortamı Yaratmak
• İlaç Dışı Rahatlatıcı Teknikler
• Nefes Çalışmaları Doğumda Şifa Seslerini Kullanmak
• Otohipnoz, EFT, Autogenic Training, Meditasyon, Hayalin Resim ile Betimlenmesi, İmajinasyon, Yoga Nidra çalışmaları ile beden kimliğimizi şimdiki zamanda farketmek.

DOĞUMA HAZIRLIK ATÖLYE ÇALIŞMASI

• Doğumun Doğası
• Doğumun nefesleri
• Optimum Doğum Ortamı Ve Desteği
• Aktif Doğum Pozisyonları
• Emzirmek

YENİDOĞAN BEBEK BAKIMI VE EMZİRME DANIŞMANLIĞI

• Emzirmenin Fizyolojisi
• Emzirme Pozisyonları
• Emzirme Desteği
• Meme Bakımı
• Yenidoğan Bakımı

BEBEK VE ÇOCUKLARDA İLK YARDIM SEMİNERİ

• Bebekleri ve çocukları kazalara karşı koruyabilmek ve onlar için güvenli bir çevre oluşturabilme
• Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz acil durumlar ve bunlara karşı yapabileceklerimiz
• Solunum yoluna yabancı cisim kaçmasında İlk Yardım
• Temel Yaşam desteği Eğitimi(Suni Solunum Kalp Masajı)
• Suda Boğulmalarda İlkyardım
• Böcek Isırmalarında İlk Yardım
• Kırık Çıkıklarda İlk Yardım
• Ateşli Hastalıklarda İlkyardım
• Yanıklarda İlkyardım

Anne sütü; taze, temiz, kullanıma hazır ve ekonomik gıdadır. Benzersiz ve taklit edilemeyen anne sütünün üretiminde hormonlar etkilidir. Hamilelikte plasentanın gelişimi anne vücudunda progesteron ve östrojen hormonlarının salgılanmasını sağlar. Bu hormonlar annenin biyolojik sistemini canlandırır, hamileliğinin ortalarından itibaren meme dokusunun salgı bezlerini ve süt kanalları ağını güçlendirir. Oksitosin ve prolaktin, anne sütü üretiminden sorumlu hormonlardır. Bebeğin doğumundan sonra plasenta da rahim dışına çıkınca anne bedeninde salgılanan östrojen ve progesteron hormonları kan düzeyinde hızla azalır, hipofiz bezi süt üretimini başlatacak prolaktini salgılamaya başlar. Prolaktin, ilk süt olan kolostrumun üretimini sağlar. Bağlılık ve sevgi hormonu oksitosin, süt kanallarında biriken anne sütünün meme ucuna ulaşmasını sağlar. Anne sütü, alveol denilen bezlerde üretilip süt kanalları vasıtasıyla memeye ulaşır ve meme ucundaki kahverengi alanda (aerola) depolanır. Hamileliğin 28. haftasından itibaren fetüs, emme ve yutma reflexlerini geliştirmeye başlar, dokunma ise en erken gelişen duyudur. Doğum sonrası altın saatte, anne ve bebeğinin hemen ve kesintisiz ten tene temas yapmaları ve bir arada tutulmaları anne sütü üretimi için çok önemlidir. Bebeğin anneye dokunuşları, kokusu ve emme çabaları sütün artmasını sağlar.

Her bebeğin ihtiyacına göre içeriği ve miktarı değişen anne sütü, tamamen ve kolayca sindirilebilir yapıdadır. Bebeğin bağırsak yapısı doğumdan sonra da gelişmeye devam eder. İlk günlerinde bebeğin alacağı kolostrum, bebeğin sindirim sistemi mukozasını bir katman halinde sırlayarak, mikroplara karşı bağışıklığını arttırır.

İlk altı ay bebeğin ihtiyacı olan su, yağ, protein, vitamin, mineral ihtiyacını karşılayan tek ideal besindir. Sık emzirmek, anne sütünü arttıran en etkili yöntemdir. Bebekler, sezgileri ile öğrenirler. İçgüdüleri karar merkezleridir. Doğdukları andan itibaren her şeyi algılayan, öğrenen bebeğin beklediği deneyimler; anneyi görmek, desteklenerek kucağa alınmak, güven veren dokunuşlar, yumuşak ses tonuyla yapılan konuşmalardır. Olumlu ve tekrarlayan tecrübeleri artan bebeklerin beyin hücrelerinin gelişimi de artar. Emzirmek, güvenli bağlanma için en etkili yöntemdir.

Doğum sonrası hem anne hem de bebeğin bakımı evinde hemşireler tarafından yapılır.

Anneye ihtiyacı olan tüm bilgi ve beceriler deneyimli hemşirelerimiz tarafından uygulamalı olarak evinde bebeğinin yanında verilir.

Günlük hemşire ziyaretiyle en çok ihtiyaç duyulan emzirme ve banyo konusunda destek alınabilir.

PREMATÜRE BEBEK BAKIMI

En sık emzirme sorunu yaşanan bebekler erken doğan bebeklerdir. Giyimi, uykusu, banyosu vb. birçok konuda prematüre bebek annelerinin daha çok desteğe ihtiyacı vardır. Uzman hemşireler annelere destek ziyaretleri ile sürece uyumu kolaylaştırırlar.

RİSKLİ GEBELİK TAKİBİ

Kadın Doğum Doktoru tarafından riskli gebelik grubunda değerlendirilen ve evde takibi önerilen durumlarda evde uzman hemşirelerle destek sağlanır. Gereken durumlarda Kadın Doğum Doktoru bilgilendirilir.

SAĞLIKLI BEBEK TAKİBİ

Bebeğin büyüme ölçümleri ve aşı takipleri evde yapılır. Küçücük bebeğin hastanede polikliniklerde sıra beklemekten ve enfeksiyon bulaşma riski olmadan rahat ve güvenle bu takipleri yaptırılabilir. Uzman hemşire ve doktorlar tarafından boy – kilo ölçümleri değerlendirilir ve eve yapılan ziyaretlerde anneye beslenme, gelişim ve büyüme ile ilgili eğitimler verilir.

Evde hasta bakımı uzun vadede sürdürülen meşakkatli bir süreçtir. Hastanın kendi evinin konforunda, alışageldiği şekilde yaşamını sürdürmesi moral anlamında pozitif etki yaratır. Fakat, hasta bakımlarının sistematik şekilde sürdürülmesi için tasarlanan hastane ortamından uzaklaşılması bazı sorunlar da yaratmaktadır.

Bu sorunların üstesinden gelmek için evin ve hasta odasının ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzelenmesi gerekir.

Kurulacak sistemin yeterliliği hastanın genel durumu, hastalığın tipi, hastalığın seyri, gelişebilecek komplikasyonlar doğrultusunda saptanır. Bunun yanında içinde yaşanan evin özellikleri, evde yaşayanların sosyal durumu, hasta ve hasta yakınlarının maddi durumu da belirleyicidir.

Genel sarf malzemeleri ve hijyen açısından önemli malzemelerin satın alınması gerekirken, hasta karyolası, havalı yatak, solum cihazları gibi yüksek fiyatları yüksek malzemelerin kiralama yoluyla temin edilmesi mümkündür.

Her durumda hastalığın seyri iyi bilinmelidir. Temin edilen tıbbi malzeme ve donanımların eksik veya yetersiz oluşu hastayı olumsuz etkiler. Fazla malzeme bulundurulması evde hareket alanın daralmasına neden olacağı gibi gereksiz ve aşırı yüksek fiyatlı malzeme ve cihazların seçimi maddi açıdan sıkıntılara sebebiyet verecektir.

Bu nedenle evde hasta bakımında kullanılacak malzeme ve tıbbi cihazların seçimi ve düzenlenmesinde uzman görüşünden faylanmak büyük fayda sağlar. Sağlayacakları karı hasta sağlığının önünde tutan bazı medikal cihaz ve malzeme tedarikçileri, hasta yakının içinde bulunduğu duygusal durumu suistimal edebilmektedirler.

Kurulacak sistemin hastaya ve hasta bakıcısına sağlıklı bir ortam yaratması, öngörülebilir risklerin minimize edilmesi temel hedeftir. Ayrıca ergonomiye uygun düzenlenmiş hasta odası hem hastanın hem de hasta bakıcının daha az yorulmasını sağlar.

Bu bilgiler ışığında hasta odası oluşturulmadan, tıbbi malzeme ve medikal cihazlar temin edileden önce hasta bakımı konusunda tecrübeli bir profesyonelden veya hasta bakım merkezlerinden danışmanlık alınmalıdır. Hasta odası oluşturmadan önce merkezimizden destek talep etmeniz durumunda uzman ekibimiz tarafından hasta ziyareti gerçekleştirilir. Hastanın ihtiyaçları tespit edildikten sonra ev incelenir. Satın alınacak veya kiralanacak tıbbi malzeme, medikal cihaz ve benzeri ihtiyaçlar belirlenerek hasta yakınlarının görüşüne sunulur. Hasta odası en çok fayda sağlayacak en az maliyet yaratacak şekilde oluşturulur.

HASTA KARYOLASI

Günlük yaşamının önemli bir kısmını yatakta geçiren hastaların evde hastane tipi bir karyola ile yaşam konforu daha artacaktır.

 

Karyola seçimi yapılırken hastanın yatağa bağımlılığının süresi, hastanın hareket kısıtlılığının derecesi önemlidir. Rehabilitasyon sonucu tekrar hareketi artma ihtimali yüksek hastada karyola ihtiyacı geçici olacağından daha az maliyetli karyola satın alınması veya kiralık karyola seçimine gidilmesi daha doğru olacaktır.

 

Rehabilitasyon olanağı olmayan hastalarda satın almak daha doğru bir tercihtir. Ancak karyola seçilirken kullanabileceğinden fazla donanıma gerek olmadığı göz önüne alınmalıdır.

 

Karyola kolay temizlenebilen başucu ve ayakucu hasta tarafından da kumanda edilebilen, korkulukları yeterince yüksek olan, mekanizmaları kolay kullanılabilen donanımda olmalıdır.

 

Hasta karyolasında eğer havalı yatakta kullanılacaksa kullanılan şilte ince olmalıdır. Karyola yüksekliği ile birlikte normal yaylı yatak üzerine havalı yatağın oluşturduğu yükseklik hem hasta için riskli olmakta hem de hastaya bakan eleman açısından ergonomik zorluk yaratmaktadır.

HAVALI YATAK

Günün önemli bir bölümünü yatakta geçiren hastalarda bası yarası (yatak yarası) gelişmesini önlemek için tasarlanmış (Antidequbit yatak) yataklardır.

 

Yara oluşumunu önlemek için tasarlanmış bu yataklar çalışma mekanizması açısından çeşitlidir:

 

• Baklava Tipi Havalı Yatak
• Boru Tipi Havalı Yatak
• Pozisyon Veren Tip Havalı Yatak
• Küp Tipi Havalı Yatak

 

gibi çeşitlerden oluşur.

 

Havalı yatak seçerken hastanın yatak içinde hareket yeteneği, yatağa bağımlı kalabileceği süre önemlidir. Yatak yarası konusunda deneyimli bir ekipten danışmanlık almak suretiyle doğru seçim yapılır.

TEKERLEKLİ SANDALYE

Evde hasta bakımında tekerlekli sandalye kullanma ihtiyacı genellikle olmaktadır.

 

Bu ihtiyaçlar:

 

Tekerlekli Sandalyeler: Hastayı taşımak için kullanılan sandalyelerdir.

 

• Tuvalet Tipi Tekerlekli Sandalyeler: Tuvaletini tutabilen ama tuvalete kadar gidemeyen hastaların bulunduğu odada ihtiyacını giderebildiği tekerlekli sandalye tipidir.

• Tipi Tekerlekli Sandalyeler: Hastanın tek başına banyo yaptırmak için kullanılan suya dayanıklı sandalye tipidir.

• Geriatri Tipi Tekerlekli Sandalyeler: Hem mobilizasyon hem de uzun süre oturabileceği sandalye

OKSİJEN TEDAVİSİ EKİPMANLARI

Oksijen tedavisine ihtiyaç duyan hastaların ev tipi oksijen tüpü kiralama yöntemi ile bu ihtiyaçlarını giderebilirler.

 

OKSİJEN TÜPÜ

 

Oksijen tüpü seçilirken güvenlik açısından kontrollü ve medikal oksijen sağlayan tüpler seçilmelidir. Ev tipi tüpler yaklaşık olarak 10 lt hacimdedir. O2 ihtiyacına göre tüp sarfiyatı değişmektedir. Bu konuda bir profesyonelden danışmanlık alınmalı evdeki tüp rezervi hastanın mağdur olmayacağı nitelikte olmalıdır.

 

OKSİJEN KONSATRATÖRÜ

 

Havadaki oksijeni yoğunlaştırarak oksijen elde eden sistemde çalışan cihazlardır. Doldurma gereği olmaması avantajdır. Çalışması için elektriğe ihtiyaç vardır. Elektriklerin kesilmesi durumunda hastanın mağdur olmaması için kesintisiz güç kaynağı veya yedek tüp bulundurulması gereklidir.

 

SOLUNUM ASPİRATÖRÜ

 

Özellikle trakeostomili hastalarda solunum yolları sekresyonlarının tıkaç yapmaması için ortamdan uzaklaştırılması vb işlemler için kullanılır. Basıncı yeterli, temizliği kolay olmalıdır. Başka hastalara ait aspirasyon cihazı ile enfeksiyon bulaş ihtimalı nedeni ile kişiye özel olmalı bu nedenle satın alma yoluna gidilmelidir.

 

SERUM ASKISI

 

Damar içi tedavi ya da enteral beslenme tedavisi olan hastalarda kullanılan serum askıları rahat hareket edebilmeli, dengeli olmalı ve temizliği kolay olmalıdır.

EVDE HASTA BAKIM MALZEMELERİ
Oksijen tedavisine ihtiyaç duyan hastaların ev tipi oksijen tüpü kiralama yöntemi ile bu ihtiyaçlarını giderebilirler.

 

BAKIM İÇİN SARF MALZEMELERİ

 

• Nonsteril tek kullanımlık eldivenler

• Hasta alt bezi

• Pamuk

• Yatakta hasta temizliği için kullanılan tek kullanımlık köpüklü lifler

• Durulamaya gerek olmayan hasta saç yıkama boneleri

 

TIBBİ SARF MALZEMELERİ

 

• İdrar sondaları

• Nazogastrik sondalar

• Asirasyon Sondaları

• Enjektörler

• Damar içi tedavi için gerekli İntaket, Serum Seti, Üç Yollu Musluk, Damla Ayar Setleridir

İnsan beyni ile bedeni aynı oranda yaşlanmıyor. Hayatın içinde olmak, sosyal faaliyetlerine devam edebilmek yaşlı ve hastalarımızın da hakkıdır. Bu konuda aileye veya yakınlarına bağımlı olmak üzüntü vericidir. Ancak şehir hayatının zorlukları yakınlarının bu ihtiyaca cevap vermelerine her zaman olanak sağlamadığı durumlar için Sosyal Destek Ekibimiz oluşturulmuştur.

Hastane veya diğer kamusal alanlarda takip edilmesi gereken işlemler

• Ev veya kişisel ihtiyaçlar için alışveriş işlemleri
• Fatura ödemeleri
• Evdeki işleyişlerde olan sorunların giderilmesi (Tamirat vs)
• Arkadaş toplantıları, Sinema, Tiyatro ,Konser gibi sosyal faaliyetlere katılımına destek
• Park veya diğer gezintilerde eşlik edilmesi
• Şehirlerarası yolculuklarda refakat İçin ekibimizle görüşünüz.

Empty tab. Edit page to add content here.