TIBBİ DONANIM DESTEĞİ

EVDE HASTA BAKIMINDA KULLANILAN TIBBİ DONANIM VE SARF MALZEMELERİ NELERDİR VE NASIL SEÇİLMELİDİR?

Tıbbi sarf malzemeleri ve medikal cihazlar Evde hasta bakımı uzun vadede sürdürülen meşakkatli bir süreçtir. Hastanın kendi evinin konforunda, alışageldiği şekilde yaşamını sürdürmesi moral anlamında pozitif etki yaratır. Fakat, hasta bakımlarının sistematik şekilde sürdürülmesi için tasarlanan hastane ortamından uzaklaşılması bazı sorunlar da yaratmaktadır.

Bu sorunların üstesinden gelmek için evin ve hasta odasının ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzelenmesi gerekir.

Kurulacak sistemin yeterliliği hastanın genel durumu, hastalığın tipi, hastalığın seyri, gelişebilecek komplikasyonlar doğrultusunda saptanır. Bunun yanında içinde yaşanan evin özellikleri, evde yaşayanların sosyal durumu, hasta ve hasta yakınlarının maddi durumu da belirleyicidir.

Genel sarf malzemeleri ve hijyen açısından önemli malzemelerin satın alınması gerekirken, hasta karyolası, havalı yatak, solum cihazları gibi yüksek fiyatları yüksek malzemelerin kiralama yoluyla temin edilmesi mümkündür.

Her durumda hastalığın seyri iyi bilinmelidir. Temin edilen tıbbi malzeme ve donanımların eksik veya yetersiz oluşu hastayı olumsuz etkiler. Fazla malzeme bulundurulması evde hareket alanın daralmasına neden olacağı gibi gereksiz ve aşırı yüksek fiyatlı malzeme ve cihazların seçimi maddi açıdan sıkıntılara sebebiyet verecektir.

Bu nedenle evde hasta bakımında kullanılacak malzeme ve tıbbi cihazların seçimi ve düzenlenmesinde uzman görüşünden faylanmak büyük fayda sağlar. Sağlayacakları karı hasta sağlığının önünde tutan bazı medikal cihaz ve malzeme tedarikçileri, hasta yakının içinde bulunduğu duygusal durumu suistimal edebilmektedirler.

Kurulacak sistemin hastaya ve hasta bakıcısına sağlıklı bir ortam yaratması, öngörülebilir risklerin minimize edilmesi temel hedeftir. Ayrıca ergonomiye uygun düzenlenmiş hasta odası hem hastanın hem de hasta bakıcının daha az yorulmasını sağlar.

Bu bilgiler ışığında hasta odası oluşturulmadan, tıbbi malzeme ve medikal cihazlar temin edileden önce hasta bakımı konusunda tecrübeli bir profesyonelden veya hasta bakım merkezlerinden danışmanlık alınmalıdır. Hasta odası oluşturmadan önce merkezimizden destek talep etmeniz durumunda uzman ekibimiz tarafından hasta ziyareti gerçekleştirilir. Hastanın ihtiyaçları tespit edildikten sonra ev incelenir. Satın alınacak veya kiralanacak tıbbi malzeme, medikal cihaz ve benzeri ihtiyaçlar belirlenerek hasta yakınlarının görüşüne sunulur. Hasta odası en çok fayda sağlayacak en az maliyet yaratacak şekilde oluşturulur.

HASTA KARYOLASI
Motorlu Hasta Karyolası

Günlük yaşamının önemli bir kısmını yatakta geçiren hastaların evde hastane tipi bir karyola ile yaşam konforu daha artacaktır.

Karyola seçimi yapılırken hastanın yatağa bağımlılığının süresi, hastanın hareket kısıtlılığının derecesi önemlidir. Rehabilitasyon sonucu tekrar hareketi artma ihtimali yüksek hastada karyola ihtiyacı geçici olacağından daha az maliyetli karyola satın alınması veya kiralık karyola seçimine gidilmesi daha doğru olacaktır.

Rehabilitasyon olanağı olmayan hastalarda satın almak daha doğru bir tercihtir. Ancak karyola seçilirken kullanabileceğinden fazla donanıma gerek olmadığı göz önüne alınmalıdır.

Karyola kolay temizlenebilen başucu ve ayakucu hasta tarafından da kumanda edilebilen, korkulukları yeterince yüksek olan, mekanizmaları kolay kullanılabilen donanımda olmalıdır.

Hasta karyolasında eğer havalı yatakta kullanılacaksa kullanılan şilte ince olmalıdır. Karyola yüksekliği ile birlikte normal yaylı yatak üzerine havalı yatağın oluşturduğu yükseklik hem hasta için riskli olmakta hem de hastaya bakan eleman açısından ergonomik zorluk yaratmaktadır.

HAVALI YATAK

Havalı Yatak Modelleri Günün önemli bir bölümünü yatakta geçiren hastalarda bası yarası (yatak yarası) gelişmesini önlemek için tasarlanmış (Antidequbit yatak) yataklardır.

Yara oluşumunu önlemek için tasarlanmış bu yataklar çalışma mekanizması açısından çeşitlidir:

 • Baklava Tipi Havalı Yatak
 • Boru Tipi Havalı Yatak
 • Pozisyon Veren Tip Havalı Yatak
 • Küp Tipi Havalı Yatak

gibi çeşitlerden oluşur.

Havalı yatak seçerken hastanın yatak içinde hareket yeteneği, yatağa bağımlı kalabileceği süre önemlidir. Yatak yarası konusunda deneyimli bir ekipten danışmanlık almak suretiyle doğru seçim yapılır.

TEKERLEKLİ SANDALYE
TEKERLEKLİ SANDALYE TUVALET TİPİ TEKERLEKLİ SANDALYEBANYO TİPİ TEKERLEKLİ SANDALYE GERİATRİ TİPİ TEKERLEKLİ SANDALYE
 

Evde hasta bakımında tekerlekli sandalye kullanma ihtiyacı genellikle olmaktadır.

Bu ihtiyaçlar:

 • Tekerlekli Sandalyeler: Hastayı taşımak için kullanılan sandalyelerdir.
 • Tuvalet Tipi Tekerlekli Sandalyeler: Tuvaletini tutabilen ama tuvalete kadar gidemeyen hastaların bulunduğu odada ihtiyacını giderebildiği tekerlekli sandalye tipidir.
 • Tipi Tekerlekli Sandalyeler: Hastanın tek başına banyo yaptırmak için kullanılan suya dayanıklı sandalye tipidir
 • Geriatri Tipi Tekerlekli Sandalyeler: Hem mobilizasyon hem de uzun süre oturabileceği sandalye
OKSİJEN TEDAVİSİ EKİPMANLARI

OKSİJEN TÜPÜ

Oksijen Tüpü Çeşitleri

Oksijen tedavisine ihtiyaç duyan hastaların ev tipi oksijen tüpü kiralama yöntemi ile bu ihtiyaçlarını giderebilirler.
Oksijen tüpü seçilirken güvenlik açısından kontrollü ve medikal oksijen sağlayan tüpler seçilmelidir.
Ev tipi tüpler yaklaşık olarak 10 lt hacimdedir. O2 ihtiyacına göre tüp sarfiyatı değişmektedir. Bu konuda bir profesyonelden danışmanlık alınmalı evdeki tüp rezervi hastanın mağdur olmayacağı nitelikte olmalıdır.

 

OKSİJEN KONSATRATÖRÜ

OKSİJEN KONSATRATÖRÜ

Havadaki oksijeni yoğunlaştırarak oksijen elde eden sistemde çalışan cihazlardır. Doldurma gereği olmaması avantajdır. Çalışması için elektriğe ihtiyaç vardır. Elektriklerin kesilmesi durumunda hastanın mağdur olmaması için kesintisiz güç kaynağı veya yedek tüp bulundurulması gereklidir.

 

SOLUNUM ASPİRATÖRÜ

SOLUNUM ASPİRATÖRÜ

Özellikle trakeostomili hastalarda solunum yolları sekresyonlarının tıkaç yapmaması için ortamdan uzaklaştırılması vb işlemler için kullanılır. Basıncı yeterli, temizliği kolay olmalıdır. Başka hastalara ait aspirasyon cihazı ile enfeksiyon bulaş ihtimalı nedeni ile kişiye özel olmalı bu nedenle satın alma yoluna gidilmelidir.

 

SERUM ASKISI

SERUM ASKISI

Damar içi tedavi ya da enteral beslenme tedavisi olan hastalarda kullanılan serum askıları rahat hareket edebilmeli, dengeli olmalı ve temizliği kolay olmalıdır.

EVDE HASTA BAKIM MALZEMELERİ

BAKIM İÇİN SARF MALZEMELERİ

EVDE HASTA BAKIMI İÇİN SARF MALZEMELERİ

Evde hasta bakımında hastanın ve hastaya bakan kişinin hijyeni önemlidir.
Bakım için kullanılan sarf malzemeler:

 • Nonsteril tek kullanımlık eldivenler
 • Hasta alt bezi
 • Pamuk
 • Yatakta hasta temizliği için kullanılan tek kullanımlık köpüklü lifler
 • Durulamaya gerek olmayan hasta saç yıkama boneleri

TIBBİ SARF MALZEMELERİ

EVDE HASTA BAKIMI İÇİN KULLANILAN TIBBİ SARF MALZEMELERİ

Evde hasta bakımında kullanılan sarf malzemeler:

 • İdrar sondaları
 • Nazogastrik sondalar
 • Asirasyon Sondaları
 • Enjektörler
 • Damar içi tedavi için gerekli İntaket, Serum Seti, Üç Yollu Musluk, Damla Ayar Setleridir

 

 

NTS MediCare Edve Bakım Hizmetleri
Evde hasta bakımında kullanılan tüm sarf malzemeleri, tıbbi malzemeler ve cihazlar ile ilgili olarak uzmanlarımızın görüşlerine müracaat edebilirsiniz. İhtiyaçlarınızı satın alma veya kiralama yoluyla kapınızda teslim alabilirsiniz.
BİZİ HEMEN ARAYIN
KİRALAMA
 • Havalı Yatak
 • Hasta Karyolası
 • Oksijen Tüpü
 • Aspiratör
 • Nebülizatör
 • Oksijen Konsantratörü
 • Oksijen maskeleri
 • Solunum destek cihazları ve ekleri
 • Walker
 • Tekerlekli Sandalye
SATIŞ
 • Genel Sarf Malzemeleri
 • Tıbbi Sarf Malzemeleri
 • Tüm pansuman malzemeleri
 • El – Ayak bakım kitleri
 • Vücut bakım ve masaj kremleri
 • Kateter ve sondalar
 • Walker, Tekerlekli Sandalye, Banyo sandalyesi
 • Hasta Karyolası, Havalı Yatak
 • Solunum destek cihazları ve ekleri
 • Yara Bakım Ürünleri, VAC